26 april: Ditt liv, Ditt val och Dina möjligheter

 
Inspirerande månadsmöte med Susan Lanefelt,
Vi var 110 medlemmar, 90 % var kvinnor, som hade förmånen att få lyssna till Susan Lanefelts inspirerande föreläsning om Ditt liv, Ditt val och Dina möjligheter. Det finns ingen ålder, men det finns liv och möjligheter och det är aldrig för sent var hennes budskap. Regelbunden motion i den takt som passar dig ger ett friskare och gladare liv och en chans till ett längre liv.

Vår kropp är som en bil , den behöver regelbunden underhåll och service och kan då fungera även när den blir äldre. Det går att bygga muskler även på äldre dar. Susan återkom till vikten av regelbundenhet i aktiviteterna flera gånger. Att ändra ett beteende tar minst 21 dagar var hennes budskap så man behöver vara uthållig. Balansen som ofta är ett problem för oss äldre tränas med fördel upp genom att stå på ett ben så fort tillfälle ges. Susan gav också några goda råd om kosten för kropp och själ:
– undvik socker och salt
– ät frukt och grönsaker
– ät grovt fullkornsbröd
– ät bra fett, olivolja, sill, lax, och sardin
– drick två liter vatten om dagen
– ät tänkvärt och regelbundet
– ät ett brett spektrum av vitaminer och antioxidanter
 
Som syns på bilderna lyckades Susan få upp oss alla 110 ur stolarna och utföra både arm- och bensprattel i det ganska trånga utrymmet !
Vi lämnade månadsmötet med ett leende på läpparna och med inspiration i själen för att ta vara på livets möjligheter. En liten fundering bara, ”var fanns alla män idag? Vi har väl minst lika stor anledning som kvinnorna att ta hand om våra liv och kroppar. Medellivslängden för män är ju lägre än för kvinnor så nästa gång hoppas jag på ett mera jämlikt möte.

Lennart Granath