Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelsen för föreningen AKTIVA SENIORER VÄSTERÅS lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen har under året bestått av följande personer 

Ordförande                                                      Kjell Swärd                      Omval 2 år

Vice ordförande                                                Ola Sunesson                  Kvarstår 1 år

Sekreterare                                                      Eva Johansson                Kvarstår 1 år

Kassör                                                             Liliane Thilenius              Omval 2 år

Läs Mer

Kallelse till årsstämma 6 mars 2019

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 6 mars 2019 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras genom e-post till föreningen eller telefon till någon styrelsemedlem. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan, alternativt via telefon till Berit Svanborg telefon 073 801 31 31 fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari 2019

 

Styrelsen