Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelsen för föreningen AKTIVA SENIORER VÄSTERÅS lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen har under året bestått av följande personer 

Ordförande                                                      Kjell Swärd                      Omval 2 år

Vice ordförande                                                Ola Sunesson                  Kvarstår 1 år

Sekreterare                                                      Eva Johansson                Kvarstår 1 år

Kassör                                                             Liliane Thilenius              Omval 2 år

Läs Mer

Kallelse till årsstämma 6 mars 2019

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 6 mars 2019 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras genom e-post till föreningen eller telefon till någon styrelsemedlem. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan, alternativt via telefon till Berit Svanborg telefon 073 801 31 31 fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari 2019

 

Styrelsen