Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Medborgarskolans kurser

Aktiva Seniorer samarbetar med Medborgarskolan. Som ett led i det får alla våra medlemmar 20 % rabatt på Medborgarskolans kurser inom deras region Mälardalen. Rabatten gäller på kursavgiften och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller inte diplomutbildningar, distanskurser, enskild undervisning eller vid betalning med presentkort. För att erhålla rabatten krävs att du redan vid anmälan anger att du är medlem i Aktiva Seniorer. Gör du anmälan via webben anger du detta i meddelandefältet. Se hela kursutbudet på www.medborgarskolan.se/vasteras

Medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.