Månadsmöte 29 januari 2019

  Tryck för större bild!   Text och bild: Eva Johansson 

Vid månadsmötet den 29 januari gästades föreningen av ABB:s forskningsdirektör Mikael Dahlgren. Mikael berättade om den uppdelning av ABB som nyligen beslutats, men anser inte att försäljningen av den utbrutna delen är negativ. Det är en bra köpare.

ABB satsar mycket på forskning och utveckling. Bolaget har sju egna utvecklingscentra, varav ett i Västerås, där man har många projekt på gång. Man samarbetar också mycket med andra företag, framförallt svenska, och har kontakter och samarbete med många universitet och högskolor.

Robotsidan ökar i omfattning och man ligger i framkant där. Han talade också om vad som allmänt är på gång, om fordon, där man övergår till eldrift, t.ex. bilar, färjor och båtar och på sikt kanske flyg för närtrafik. Man kan jämföra med när vi för ca 50 år sedan elektrifierade tågtrafiken. Solenergi kommer starkt, främst i sydligare länder. Behovet av elenergi ökar och det kräver nya sätt att distribuera och lagra energi. Ännu intressantare är arbetet med artificiell intelligens. Datorerna har utvecklats och blivit smartare. Man arbetar med datorer som lär sig t.ex. ansiktsigenkänning . Datorerna kan i viss mån lära sig själva utan programmering. Man arbetar med autonoma system i t.ex. bilar, som kan säga till när det behövs service och fartyg som kan parkeras automatiskt vid kajen. En del av det som förr var science fiction håller på att bli verklighet! Mikael tackades med en lång applåd för sitt intressanta föredrag. Av de ca 150 deltagarna i mötet har många tidigare arbetat på ASEA/ABB  och var därför extra intresserade.