Teater och konserter

Teater, konserter m.m

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.

Alla anmälningar är bindande. Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige så fort som möjligt – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Återbetalning av avgift sker endast om någon övertar platsen. 

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Vid betalning är det viktigt att korrekta uppgifter för deltagarna anges. Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag i avin.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post.

Då vi åker i egna bilar finns möjlighet till samåkning från samlingsplatsen. Om du i förväg vill försäkra dig om plats i en bil kan den bokningsansvarige informera om deltagare som kan tillfrågas. Om du inte åker via samlingsplatsen ska den bokningsansvarige meddelas. Vid samåkning betalar varje passagerare 10 kr per mil direkt till bilägaren.

Föreställningar hösten 2021

Teater i Stockholm 31okt

På Oscarsteatern är publiksuccén Rain Man tillbaka med RobertGustafsson och Jonas Karlsson i huvudrollerna. Läs mer på http://www.oscarsteatern.se/show/rain-man/

Vi har reserverat 50 biljetter till söndagen den 31 oktober.

Aktivitetsansvariga: Ulla Jerregård 073-95 15 877 och Louise Moselius 0760-25 66 93

Pris: 825 kr inklusive kaffe/te och smörgås före hemfärd.

Anmälan: fr.o.m.kl.09.00 den 3 september, endast via hemsidan.
Bindande anmälan senast 10 september. Vi följer FHM:s restriktioner.

Tid ochSamlingsplats: Vi åker gemensam buss från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord söndagen den 31 oktober kl. 13.00 och från Bussteminalen hpl i vid Centralen 13.10.
Hemkomst ca kl. 20.30. Ange påstigningsplats vid anmälan.

Betalningsinstruktion: skickas ut separat till de som kommer med.