16 maj: Den stora skogsbranden

I kronprinsessan Viktorias fotspår.

Vi var 38 seniorer som samlades vid Rocklundaparkeringen för färden upp till naturreservatet Hälleskogsbrännan som bildades efter den förödande skogsbranden år 2014.Samlingsplatsen var  besökscentrat vid grävlingsberget dit alla så småningom hittade fram. På denna plats finns idag informationstavlor, toaletter och annat som hör en sådan plats till. Nytt för året är en fotoutställning med foton från olika skeden under branden. En tankeväckande återblick på brandens härjningar som blev klar lagom till Kronprinsessan Viktorias besök för ett par veckor sedan. Efter en stärkande fikapaus vidtog så den långa promenaden (303m) upp till bergets topp på en uppbyggd ramp som lämpar sig både för rollatorer och rullstolar. Marken där rampen går fram är i stort sett bara sten och berg eftersom jorden brann upp av den enorma hettan under branden. Väl uppe på toppen vidtog nästa klättring upp i det 8 m höga utsiktstornet där man har en strålande men skrämmande utsikt över hela brandområdet. Det var väl värt mödan att ta sig dit upp. Vi kunde konstatera att naturen återhämtar sig sakta och nu börjar björken att bli det dominerande trädslaget. En grön matta med miljontals björksly håller på att växa upp. Ett fantastiskt skafferi med mat för viltet, speciellt älgarna som ökat kraftigt i antal enligt gjorda inventeringar. Slutsatsen av vårt besök är att det är intressant med årliga återkommande besök i området för att följa förändringarna.

Lennart Granath       foto Maria Berg   (tryck på ”Läs mer” och se alla bilder)