12 april: Västerås bygger

Rekordintresse för ’Västerås bygger’!

Den 12 april var det planerat med en busstur runt i Västerås för att se på den intensiva byggnadsverksamhet som pågår. På grund av det rekordstora intresset lyckades vi få till ytterligare två turer den 17 april så att sammanlagt över 150 personer fick möjlighet att vara med. Under sakkunnig guidning av planchef Hans Larsson på stadsbyggnadsförvaltningen, en tur och tidigare planchefen Lennart Gustavsson vid två turer fick vi en inblick i den intensiva byggnation som pågår i staden, målet är att bygga minst 1000 lägenheter per år. Vi tittade på både planerade, pågående och färdiga projekt. Nordanby, Skiljebo centrum, Lillhamra, Öster Mälarstrand, Stadsträdgården, Ängsgärdet, Wenströmska skolan är några exempel på de projekt som vi fick ta del av under den mycket intressanta tvåtimmarsturen. En stor eloge även till Karin Fall som lyckades pussla ihop dessa tre bussturer med alla av och påbokningar.

Text och bilder : Lennart Granath   (bilderna finns under ”Läs mer ”)

 

Bildtexter: 1+2 Nordanby, 3 Skiljebo Centrum, 4+5 Lillhamra, 6+7 Öster Mälarstrand