15 febr: Ambulanssjukvården

Det blev fyra grupper som fick en gedigen information om ambulansens verksamhet.

Då du ringer 112 så kopplas samtalet till ambulansledningen och därifrån går en signal till ambulansen. Personalen har då 90 sekunder på sig att komma iväg. Och målsättningen är att det ska ta högst 15 minuter att komma fram till patienten.

I ambulansen finns två personer. Dessa är sjuksköterskor med en gedigen utbildning.

Före anställningen måste de sökande genomgå en fystest: springa 2,5 km på 14 min för de manliga och 16 min för de kvinnliga och dessutom bära en 80 kg:s docka upp och ner för tre halvtrappor.

Under ett år görs det drygt 32000 utryckningar av ambulansen i Region Västmankland. Det finns 16 ambulanser i länet, varav sju i Västerås. Vid behov, t ex större trafikolyckor, kan man be om hjälp med ambulanser från närliggande län.

Text: Åsa Högström     Bilder: Rickard Grähs  (se bilderna från besöket under ”Läs mer”