19 jan: Besök på Robotdalen

Hälsorobotik – nya tekniska lösningar inom vården

40 medlemmar fick lyssna till ett mycket intressant föredrag om hälsorobotik inom vård och omsorg vid besöket på Robotdalen. Behovet är omfattande. Nu gäller det att nå ut med passande tekniska lösningar som kan hjälpa människor att förbli självständiga samt ge hälso- och sjukvården möjlighet att leverera god vård även i framtiden.

Så sammanfattade Adam Hagman det arbete som bedrivs på Robotdalen inom Hälsorobotik. De närvarande fick en beskrivning av några hjälpmedel som finns på marknaden: bland annat terapikatten  JustoCat  för personer med Alzheimers sjukdom, Servohandske för personer med svag handstyrka, äthjälpmedlet Bestic och Giraffen, en robot för kommunikation och ökad trygghet för den som så önskar. Adam Hagman gjorde en fascinerande beskrivning av hur tekniken kan hjälpa oss att förbli självständiga även vid stigande ålder.

Lennart Granath

  

 

Bildtexter:           1.Terapikatten Justocat för personer med Alzeimers sjukdom          2. Servohandske för personer med svag handstyrka