Studiebesök och utflykter

Studiebesök och utflykter

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.

Alla anmälningar är bindande. Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige så fort som möjligt – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Om du redan betalt avgiften så kommer pengarna in på ett tillgodokonto för att kunna utnyttjas vid senare tillfälle

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Vid betalning är det viktigt att korrekta uppgifter för deltagarna anges. Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag i avin.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post.

Då vi åker i egna bilar finns möjlighet till samåkning från samlingsplatsen. Om du i förväg vill försäkra dig om plats i en bil kan den bokningsansvarige informera om deltagare som kan tillfrågas. Om du inte åker via samlingsplatsen ska den bokningsansvarige meddelas. Vid samåkning betalar varje passagerare 10 kr per mil direkt till bilägaren.

Studiebesök och utflykter hösten 2021