Studiebesök

Studiebesök och utflykter

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.

Alla anmälningar är bindande. Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige så fort som möjligt – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Om du redan betalt avgiften så kommer pengarna in på ett tillgodokonto för att kunna utnyttjas vid senare tillfälle

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Vid betalning är det viktigt att korrekta uppgifter för deltagarna anges. Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag i avin.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post.

Då vi åker i egna bilar finns möjlighet till samåkning från samlingsplatsen. Om du i förväg vill försäkra dig om plats i en bil kan den bokningsansvarige informera om deltagare som kan tillfrågas. Om du inte åker via samlingsplatsen ska den bokningsansvarige meddelas. Vid samåkning betalar varje passagerare 10 kr per mil direkt till bilägaren.

Information

Studiebesök och utflykter våren 2021

Anmälan görs per telefon eller e-post till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Detta gäller även jullunchen, se under månadsmöten. Anmälan som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl. 09.00. Högst två personer per anmälan.

Anmälan skall åtföljas av namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer.

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Ytterligare aktiviteter utöver nedanstående kan eventuellt aktualiseras. Även ändring i utbud kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com och/eller via e-post.

På grund av Coronapandemin har inga studiebesök och utflykter inplanerats för våren 2021

Studiebesök och utflykter våren 2020

Anmälan görs via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även årsstämman, se under rubriken Månadsmöten. Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte. Anmälan som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan. 

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

30 jan. (Torsdag) Studiebesök på Lögarängsbadet

 Vi får en guidad visning av nya Lögarängsbadet. Medley driver hela anläggningen, som förutom bad består av ett välutrustat Gym och ett Café. Medley kommer att informera om alla sina aktiviteter. Efter visningen serveras kaffe och bulle.

Aktivitetsansvarig: Britt-Marie Johansson

 Pris: 45 kr                                              

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 21 januari till plusgiro 15 36 64-8.

Samlingsplats: Entrén vid Lögarängsbadet

Tid: kl. 9.30 – 11.00 ca eller 11:0012.30 ca. Välj önskad tid vid anmälan

 

6 februari (torsdag) Biologiska muséet på Rudbeckianska gymnasiet

Vill Du se en havsörn eller en brunbjörn i sina naturliga miljöer, en makak från 1795 eller någon av Sveriges alla häckande fåglar? I så fall ska Du följa med när vi besöker ett av Västerås minst kända museer på Rudbeckianska gymnasiet. En källarlokal i gymnastikhuset rymmer numera alla de samlingar, som under närmare 200 år skänkts till skolan, snyggt uppställda i sina montrar.

 Efter visningen går vi till Café Malin och dricker kaffe/te med bulle.

Aktivitetsansvarig: Ulla Jerregård

Pris: 60 kr inkl kaffe                                

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 21 januari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Gåsmyregatan 4, Västerås

Tid: kl 09.30 – ca 11.30 eller 13.30 – ca 15.30 Välj önskad tid vid anmälan!

 

13 februari (torsdag) PostNord

I dag besöker vi Postnord i Västerås och får en företagspresentation och information om hur man arbetar med alla olika stegen i sin posthantering? Hur ställer man sig i framtiden till dagens kraftiga minskning av brevförsändelser?

 Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

 Pris: 40 kr                        

 Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 27 januari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Postnord, Kranbalksgatan 2 Västerås

 Tid: kl. 09.30 – 11.00 eller 11.00 – 12.30 Välj önskad tid vid anmälan.

 

20 februari (torsdag) Bultens fabriker i Hallstahammar

Vi besöker Bulten i Hallstahammar kl. 10.00 och får höra lite om deras historia och nuvarande produktion. Därefter blir det en guidad tur genom fabrikerna då vi delas in i mindre grupper om 7 – 8 personer med egna guider.

Aktivitetsansvarig: Lars Eriksson

Pris: 50 kr inkl. kaffe      

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 3 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.20 – ca 13.00

 

27 februari (torsdag) Mälardalens Högskola

 I dag gör vi återigen ett studiebesök på Mälardalens Högskola. Sedan senast vi var där 2012 har det hänt en hel del. Nu får vi en inblick i bl.a. deras organisation, utbildningar och forskning.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr inkl. kaffe         

Anmälan: : fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 12 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Högskolerestaurang Rosenhill

Tid: kl. 09.15 – ca 11.30

 

12 mars (torsdag) Västerås Flygmuseum

Följ med och besök en av Västerås stora sevärdheter, Västerås Flygmuseum som började sin verksamhet 1999. Under åren har museet utvecklats kraftigt och i idag är hangaren från 1930- talet välfylld med inemot 30 flygplan och helikoptrar varav de flesta är luftvärdiga.                                                            

I dag får vi en guidad tur bland flera flygsimulatorer och veteranflygplan och avslutar förmiddagen med en kopp kaffe med bulle.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 95 kr inklusive kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 26 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Entrén Flygmuseet Hässlögatan 12 Västerås

Tid: kl. 09.45 – ca 13.00

 

16 april (Torsdag) Prästgårdens trädgård, Sörstafors, Kolbäck

Vi besöker familjeföretaget som själva odlar fram de växter de säljer i sin butik. Här får vi veta hur odlingen går till och vi kan även få tips om hur vi skall lyckas med våra egna trädgårdar. Möjlighet att handla växter finns också.

Aktivitetsansvarig: Siw Andersson

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 3 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 01april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord

Tid: kl. 09.00- ca 12:30

 

23 april (torsdag) Solcellsparken i Västerås

Följ med på ett studiebesök till solcellsparken utanför Västerås. Här får vi en guidning samt en presentation av anläggningen. Besöket berör också potentialen för solenergi i Sverige och globalt samt hur man själv kan producera el med hjälp av solceller. Tänk på kläder efter väder.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 03 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margareta Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 08 april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.15 – 11.00 eller 10.15 – 12.00 Välj önskad tid vid anmälan.

 

7 maj (torsdag) Offentlig konst i Västerås

Ta tillfället i akt och fördjupa dig i Västerås offentliga konst! Dagen inleds med en kortare presentation på Västerås konstmuseum om det praktiska arbetet med den offentliga konsten och enprocentsregeln. Efter en fikastund följer en guidad tur av den offentliga konsten i centrala Västerås.

Aktivitetsansvarig: Gudrun Stengard

Pris: 110 kr inklusive kaffe och bulle.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 30 mars via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070 747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast 22 april till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2

Tid: 10.00 – ca 12.00

Offentlig konst i Västerås

7 maj   (torsdag)            Offentlig konst i Västerås

Ta tillfället i akt och fördjupa dig i Västerås offentliga konst! Dagen inleds med en kortare presentation på Västerås konstmuseum om det praktiska arbetet med den offentliga konsten och enprocentsregeln. Efter en fikastund följer en guidad tur av denoffentliga konsten i centrala Västerås. 

Aktivitetsansvarig: Gudrun Stengard

Pris: 110 kr inklusive kaffe och bulle.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 30 mars via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070 747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast 22 april till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2

Tid: 10.00 – ca 12.00

Solcellsparken i Västerås

23 april  (torsdag)          Solcellsparken i Västerås

Följ med på ett studiebesök till solcellsparken utanför Västerås. Här får vi en guidning samt en presentation av anläggningen. Besöket berör också potentialen för solenergi i Sverige och globalt samt hur man själv kan producera el med hjälp av solceller. Tänk på kläder efter väder.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 03 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon tillMargareta Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 08 april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.15 – 11.00 eller 10.15 – 12.00 Välj önskad tid vid anmälan. 

Prästgårdens trädgård, Sörstafors, Kolbäck

16 april (torsdag)           Prästgårdens trädgård, Sörstafors, Kolbäck

Vi besöker familjeföretaget som själva odlar fram de växter de säljer i sin butik. Här får vi veta hur odlingen går till och vi kan även få tips om hur vi skall lyckas med våra egna trädgårdar. Möjlighet att handla växter finns också.

Aktivitetsansvarig: Siw Andersson

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 03 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 01april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord

Tid: kl. 09.00- ca 12:30

 

Västerås Flygmuseum

12 mars (torsdag)          Västerås Flygmuseum

Följ med och besök en av Västerås stora sevärdheter, Västerås Flygmuseum som började sin verksamhet 1999. Under åren har museet utvecklats kraftigt och i idag är hangaren från 1930- talet välfylld med inemot 30 flygplan och helikoptrar varav de flesta är luftvärdiga.

I dag får vi en guidad tur bland flera flygsimulatorer och veteranflygplan och avslutar förmiddagen med en kopp kaffe med bulle.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 95 kr inklusive kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 26 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Entrén Flygmuseet Hässlögatan 12 Västerås

Tid: kl. 09.45 – ca 13.00

MdH

27 februari (torsdag)     Mälardalens Högskola

I dag gör vi återigen ett studiebesök på Mälardalens Högskola. Sedan senast vi var där 2012 har det hänt en hel del. Nu får vi en inblick i bl.a. deras organisation, utbildningar och forskning.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr inkl. kaffe         

Anmälan: : fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 12 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Högskolerestaurang Rosenhill

Tid: kl. 09.15 – ca 11.30

Bultens fabriker i Hallstahammar

20 februari  (torsdag)    Bultens fabriker i Hallstahammar

Vi besöker Bulten i Hallstahammar kl. 10.00 och får höra lite om deras historia och nuvarande produktion. Därefter blir det en guidad tur genom fabrikerna då vi delas in i mindre grupper om 7 – 8 personer med egna guider. 

Aktivitetsansvarig: Lars Eriksson

Pris: 50 kr inkl. kaffe       

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 3 februari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.20 – ca 13.00

PostNord

13 februari  (torsdag)   PostNord

I dag besöker vi Postnord i Västerås och får en företagspresentation och information om hur man arbetar med alla olika stegen i sin posthantering? Hur ställer man sig i framtiden till dagens kraftiga minskning av brevförsändelser?

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 40 kr                         

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 27 januari till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: Postnord, Kranbalksgatan 2 Västerås

Tid: kl. 09.30 – 11.00 eller 11.00 – 12.30 Ange önskad tid vid anmälan. 

 

Studiebesök på Lögarängsbadet

30 jan. (torsdag)           Studiebesök på Lögarängsbadet

Vi får en guidad visning av nya Lögarängsbadet. Medley driver hela anläggningen, som förutom bad består av ett välutrustat Gym och ett Café. Medley kommer att informera om alla sina aktiviteter. Efter visningen serveras kaffe och bulle.

Aktivitetsansvarig: Britt-Marie Johansson

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 3

Betalning: oss tillhanda senast den 21 januari till plusgiro 15 36 64-8.

Samlingsplats: Entrén vid Lögarängsbadet

Tid: kl. 9.30 – 11.00 ca eller 11:00 – 12.30 ca. Ange önskad tid vid anmälan