Seniorcafé

Seniorcafé

Tre gånger under våren bjuder vi in till träff i Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1 för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas minst en vecka före respektive cafédag på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.

Föranmälan senast 2 dagar före träff. OBS! Begränsat antal platser! Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade

Information och reportage

Seniorcafé i Konserthuset våren 2021

P.g.a. Coronapandemin har inga Seniorcafeer inplanerats under våren 2021

Normalt bjuder vi in till träff i Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1 för trevlig samvaro och en föreläsning på 40 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas minst en vecka före respektive cafédag på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com samt på månadsmötet. Tid: 

Kaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00.

Föranmälan: till Ola Sunesson e-post: obsunesson@telia.com tel. 021 84 15 44, senast 2 dagar före träff. OBS! Begränsat antal platser!

Pris: 60 kr. inkl. kaffe och smörgås, betalas med kort eller kontant.

Seniorcaféet 11 februari

Vid föreningens seniorcafé 11 februari talade Daniel Nordström, ansvarig utgivare, och Cecilia Vangbo, nyhetschef på VLT, om ”Journalisternas utsatthet i Världen” och ”Fake news”.    

Läs Mer

Intressant Seniorcafé på Konserthuset 11 februari

Vid seniorcaféet den 11 februari kommer Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare, samt Cecilia Vangbo, nyhetschef. Båda är anställda på VLT. De talar om ”Journalisternas utsatthet i världen” samt ”Fake news”! Mycket aktuella ämnen!

Kaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00. Programmet pågår 40-50 minuter. Anmälan senast 9 februari till Ola Sunesson, e-post:obsunesson@telia.com tel. 021- 84 15 44

Seniorcafé i konserthuset våren 2020

Seniorcafé i konserthuset

Tre gånger under våren bjuder vi in till träff i Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1 för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas minst en vecka före respektive cafédag på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.

Tid: tisdagarna den 11/2, 10/3 och 7/4.Kaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00. 

Föranmälantill Ola Sunesson e-post:obsunesson@telia.comtel. 021-84 15 44,

senast 2 dagar före träff. OBS! Begränsat antal platser!

Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås, betalas med kort eller kontant

Seniorcafé i Konserthuset 19 november

Just nu är miljön och klimatet i fokus! Västerås har en topposition bland Sveriges kommuner och ligger i absolut framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet.
Vi gästas av två medarbetare från stadsledningskontoret som informerar om vad som pågår idag och vad som planeras för framtiden.
Kom, lyssna och ställ frågor!
Tid: Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00 Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post obsunesson@telia.com, senast 17/11
Pris 60 kr, kontant eller kortbetalning
Vi har 100 platser

Seniorcafé i Konserthuset 15 oktober

På höstsäsongens första träff kommer en representant från Missing Peoples Västmanlandsavdelning till oss. Vi informeras om verksamheten och arbetssättet och hur samarbetet sker med polis, anhöriga och övriga hjälporganisationer.
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00
Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-841544, e-post obsunesson@telia.com senast 13/10
Pris 60 kr. Kontant eller kortbetalning
Vi har 100 platser

Seniorcafé i konserthuset hösten 2019

Två gånger under hösten bjuder vi in till träff i konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1 för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas minst en vecka före respektive cafédag på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.

Tid: tisdagarna den 15 oktober och 19 novemberKaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00. 

Föranmälan till Ola Sunesson e-post: obsunesson@telia.com tel. 021-84 15 44, senast 2 dagar före träff. Obs! Begänsat antal platser

Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås, betalas med kort eller kontant.

Seniorcafé i konserthuset våren 2019

Tre gånger under våren bjuder vi in till träff i konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1 för trevlig samvaro och en föreläsning på 40 -50 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas minst en vecka före respektive cafédag på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.

Tid: tisdagarna den 5/2, 12/3 och 2/4. Kaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00. 

Föranmälan till Ola Sunesson e-post:obsunesson@telia.com tel. 021-84 15 44, senast 2 dagar före träff.

Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås, betalas med kort eller kontant

Seniorcafé i konserthuset 16 oktober

På höstsäsongens första träff gästas vi av Ulrica Gradin, länsråd på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Det handlar om Civilförsvarets ökade betydelse i samhället som en del i Totalförsvaret. Även broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” behandlas.Kom, lyssna och ställ frågor.

Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00  Informationen börjar kl. 09.10

Plats: Kopparbergsvägen 1

Anmälan senast 14/10 till Ola Sunesson, tel. 021-841544, e-post: 0bsunesson@telia.com 

Pris: 60 kr. Betalas på plats. Kontant eller kortbetalning  Vi har 100 platser  

Seniorcafé i konserthuset hösten 2018

Två gånger under hösten bjuder vi in till träff i konserthusets foajé för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne. Aktuellt ämne redovisas på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com minst en vecka före respektive cafédag samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.
Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås, betalas kontant
Tid: tisdagarna den 16 oktober och 20 november. Kaffe och smörgås serveras med start kl. 09.00.
Plats: Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1
Föranmälan till Ola Sunesson, e-post: obsunesson@telia.com telefon 021-84 15 44, senast två dagar före träff. Obs! begränsat antal platser