Bokningsinformation

Viktig information om bokning och betalning av aktiviteter m.m.

Anmälan till Resor, utflykter, studiebesök, teater och konserter ska i första hand göras via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser finns för telefonbokning. Anmälan via e-post, sms eller röstbrevlåda godtas inte.

Andra aktiviteter, som kurser, studiebesök och friluftsliv, anmäls via e-post eller telefon till angiven bokningsansvarig. ”Först till kvarn” gäller! 

Respektera första anmälningsdatum och tid (kl. 09.00) när sådan anges, annars riskerar du att din anmälan inte beaktas. Högst två personer (medlemmar) per anmälan. Anmälan ska innehålla aktuell aktivitet, namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer. För kurser anges även personnummer.

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.

Vid betalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges. Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag.

Alla anmälningar är bindande. Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige så fort som möjligt – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Återbetalning av avgift sker endast om någon övertar platsen. 

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post.

Då vi åker i egna bilar finns möjlighet till samåkning från samlingsplatsen. Om du i förväg vill försäkra dig om plats i en bil kan den bokningsansvarige informera om deltagare som kan tillfrågas. Om du inte åker via samlingsplatsen ska den bokningsansvarige meddelas. Vid samåkning betalar varje passagerare 10 kr per mil direkt till bilägaren.