Aktiva Seniorer Västerås

Stockholmsresa med Aktiva Seniorer.

På väg in till SVT (klicka på bilden så blir den större)

Av Rickard Grähs  (se flera av Rickards bilder under "Läs mer")

Det var hög aktivitet på 50 Aktiva seniorer från Västerås när vi den 18 oktober på Stockholmsresan började dagen med att besöka Beckholmen. På Beckholmsslingan tog vi oss sedan runt och kunde ta del av Beckholmens intressanta historia som startade redan 1631. Därefter blev det Lunch och guidning på Thielska galleriet som är ett av Sveriges förnämsta konstgallerier beläget ute på Blockhusudden på Djurgården.

Vid Seniorcaféet den 17 oktober bjöds ca 70 Aktiva Seniorer på en målande beskrivning av hur det gick till i Västerås år 1527 när Reformationsriksdagen genomfördes. Niklas Ulfvebrand, historiker och doktorand, berättade med ord och gester om hur Gustav Vasa och några kända präster som Olaus Petri och Laurentius Andrea lyckades övertala svenska borgare, bönder, adelsmän och präster att det var bäst att bryta kontakterna med den rika kyrkan i Rom. Vi fick en beskrivning av hur olika strömningar och idéer i stora delar av Europa och den fattigdom, hunger och förbittring som fanns bland en stor del av Sveriges befolkning, ledde fram till brytningen med katolicismen, lutherdomens införande och överföring av egendom från kyrkan till staten.

Niclas tackades för sin framställning med en mycket varm applåd och många uttryckte att med en sådan lärare i skolan skulle vi alla älskat historieämnet.

Text och bilder: Eva Johansson

Tryck på bilden för att förstora. 

 

                                                        Fint höstväder på Grimsö !

Av Siw Andersson     (se alla bilder under "Läs mer")

Den 5 oktober gjorde 48 Aktiva Seniorer från Västerås ett besök på Grimsö forskningsstation. Vi välkomnades av vår guide, Linda Höglund, som dukat upp med kaffe och bulle. Linda gav oss en utförlig presentation av forskningsstationen som ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar samt viltövervakning.