Aktiva Seniorer Västerås

I två omgångar om nästan tjugo personer vardera, besökte Aktiva Seniorer Kraftvärmeverket en strålande vacker höstdag.
   Efter en dryg timmes, faktaspäckad information, engagerat och kunnigt presenterad av Kenta Nyrén, tog vi oss med Willy Lundkvist som guide, genom stora delar av anläggningen. En mängd trappor, gångar och hissar lede oss genom bränsleberedning, bränslelager, förbi pannor, rökgas-rening, kontrollrum m.m.
   Vi kunde bland mycket annat konstatera att förra sommarens så problemfyllda avfallsförbränning, i varje fall för dagen, inte längre orsakade någon besvärande lukt.
   Den nyligen avslutade ny- och ombyggnaden, som kostat 3,2 miljarder kronor, har gjorts främst för att möjliggöra användning av alla slags bränsle. Nu kan de enorma mängder energi som finns i samhällets sopor, nyttiggöras genom förbränning och omvandling till el, värme och kyla. Med god ekonomi kan Västerås ta hand om sorterade sopor, varav en del, förutom från Sverige, kommer med båt från platser i nordvästra Europa.
Särskilt stora satsningar har gjorts på rökgasreningen. Aktivt kol, kalk och vatten binder tungmetallerna och de sura gaserna. En del av askan transporteras till Norge för deponering i ett nedlagt kalkbrott. En annan del kan användas som markstabilisering på olika platser inom Sverige.
  Västerås har nu norra Europas största kraftvärmeverk för förbränning av alla bränsleslag.    
  Framtiden kräver dock att planering för kommande utbyggnad och förnyelse pågår för fullt.
  Aktiva Seniorer tackar för ett intressant och givande besök!
 
   (Ola Fall)


Caféträff i Konserthuset
Vid Aktiva Seniorers första caféträff för hösten berättade Urban Pettersson, ordförande i Rädda Barnen Västerås, om Rädda Barnens verksamhet i Västerås, Sverige och världen. Verksamheten har sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention, som säger att alla barn har samma rättigheter. Den internationella verksamheten omfattar både långsiktigt utvecklingsarbete med bl.a. påverkan av politiker för att förbättra barns situation och humanitärt arbete i väpnade konflikter och naturkatastrofer.  För närvarande inriktas det lokala arbetet i stor utsträckning mot frågor om våld och övergrepp, men även flyktingfrågor är aktuella eftersom många flyktingbarn far illa.

Text : Eva Johansson

Torsdagen den 8 oktober gjorde 50 Aktiva seniorer en resa till Stockholm för en rundvandring i Gamla sta'n och besök i Riksdagshuset.
Den guidade vandringen i Gamla sta'n gav en intressant inblick i miljöer som få av oss sett tidigare och avslutades med en välsmakande lunch i Nobelmuseet (lite trångt i lokalen beroende på instundande tillkännagivande av Nobelpriset i litteratur). Därefter vandrade vi vidare till Riksdagshuset där vi möttes av den västmanländska riksdagsledamoten Åsa Coenraads, som guidade oss runt i både nya och gamla byggnaden. Eftersom ledamöterna hade "frivecka" fick vi insyn i lokaler där allmänheten normalt inte har tillträde, å andra sidan "slapp vi" (som Åsa uttryckte det) bevittna någon pågående debatt i kammaren!
Deltagarna i nästa resa den 22 oktober har att se fram mot ett verkligt intressant och givande Stockholmsbesök
!

Ja, besöket den 22 oktober blev lika uppskattat, dock var det även denna gång  tunnsått i kammaren, bara två ledamöter satt i lugn och ro och debatterade...

Text och bild; Sture Holmgren