Aktiva Seniorer Västerås

Månadsmötet 23 februari inleddes som vanligt med kaffe, smörgås och en stunds trevlig samvaro, innan Kjell Swärd initierade morgonsång samt informerade om genomförda aktiviteter och en del kommande program. 
Apotekaren Birgitta Ullenius Hellström gav därefter en nyttig information om läkemedel. Läkemedel är viktiga vid många sjukdomar, men de förorsakar också en hel del lasarettsvistelser när de används fel. Läkemedel är en stor post i Sveriges budget, ca 37 miljarder kr.

Torsdagen den 18 februari fick vi, 100 Aktiva Seniorer, en kompetent och intressant information om det pågående planeringsarbetet för stationsområdet . Det var nypensionerade, men fortfarande mycket aktivt arbetande Lennart Gustafsson, som tog emot oss i stadsfullmäktiges sessionssal.  Lennart berättade om det omfattande arbete som under arbetsnamnet ” Staden utan gränser” startade redan 2007.  Målet är att skapa ett resecentrum, som en länk mellan city och centrala mälarstaden och att få en utvidgad citykärna. Området skall dessutom innehålla attraktiva kvartersytor.

39 intresserade och vetgiriga seniorer besökte Västmanlands domstolar på Sigurdsgatan 22.
 Vi blev väl mottagna och fick en utmärkt presentation av Fredrik Isaksson, som är administratör, ordningsvakt och mycket kunnig besöksansvarig vid tingsrätten.
Västmanlands tingsrätt bildades 2001 och flyttade in i nya lokaler år 2008.  Vid Västmanlands domstolar handläggs brottsmål, tvistemål och konkurser, ungefär hälften av vartdera slaget.
Fredrik demonstrerade hur domstolen arbetar, med domare, åklagare, vittnen, åtalade och försvarare. Tingsrätten förordnar om försvarare, men den åtalade kan uttrycka särskilt önskemål.
Rättssalen har utrustning för presentation och videoinspelning av hela rättegången. Lagmannen är tingsrättens chef och därutöver tjänstgör rådmän som domare. Tingsrätten har c:a  100 personer anställda. Därutöver tjänstgör några hundra förtroendevalda nämndemän enligt schema, med tre utsedda nämndemän per förhandling. Nämndemännen rekryteras från de politiska partierna.
Offentlighetsprincipen är mycket stark. Lykta dörrar förekommer sällan.
Vi fick en hel del nyttig information om rättegångsregler, vittnesplikt, mened, etc.
Aktiva Seniorer tackar för ett lärorikt och intressant besök!
 (Ola Fall)