Aktiva Seniorer Västerås


Aktiva Seniorer Västerås deltog i 60plusMässan i Bombardier Arena. Mässan, som pågick i två dagar, lockade ett stort antal utställare och besökare. Alla som kom till vår monter var glada och positiva och många som inte redan var medlemmar fyllde direkt i en medlemsanmälan. Det var inte ovanligt att få höra att "Vi har hört mycket positivt om föreningen och länge tänkt bli medlemmar, men inte kommit oss för förrän nu". Vi som bemannade montern, två medlemmar i taget, hade en mycket trevlig stund när vi berättade om vår verksamhet.
Eva


Programmet vid vårt senaste café i Konserthuset var mycket aktuellt. Vår gäst var Anders Nordstrand, VD för Bostadsbolaget Mimer i Västerås. Han berättade om hur bolaget satsar på många bostadsområden i Västerås med olika slags byggnader och olika stora lägenheter anpassade för olika behov.


Mer än 250 personer kom den 27 oktober till vårt månadsmöte i Växhuset. Det är beklagligt att några inte kunde få delta, eftersom det i Växhusets stora sal får sitta högst 250 personer.
Efter sedvanlig allsång och information om genomförda och kommande aktiviteter hälsade Kjell Swärd dagens föredragshållare före detta utrikeskorrespondenten vid SVT Stig Fredriksson välkommen. Stig har följt utvecklingen i Sovjetunionen och Ryssland under många år och även skrivit en bok om Putin.