Det okända fusket med vin! Dagens föreläsning av journalisten Mats-Erik Nilsson handlade om det stora fusket som finns inom vinindustrin. Sedan Mats-Erik gav ut sin bok ”Chateau Vadå” som handlar om det okända fusket med vårt vin, har den blivit en ögonöppnare för många. Så blev det även för oss 200 personer som kom på dagens föreläsning. Vinindustrin använder sig i dag av 63 olika tillsatser och processhjälpmedel för att manipulera dagens viner. Om man tror att Ekovinerna skall var utan en massa tillsatser så misstar man sig, då dom har rätt att använda sig av 45 olika tillsatser. Man kan även fråga sig om Vin & Spritcentralen är en garant för en hög kvalitet då dagens utbud domineras av extremt marknadsanpassade industriviner som exempelvis sötas betydligt mer än förr. Rekommendationen var att vi skulle leta efter naturviner som alternativ till de mer konfessionella vinerna.

Text: Rickard Grähs Bilder: Eva Johansson