Trångfors- och Hallstahammars kraftstationer besöktes den 17 oktober av 35 Seniorer, i två grupper. Vår kunnige guide från Mälarenergi, Kenta Nerén, tog emot oss på plats. Kenta visade utmärkt kundvård när han erbjöd en av deltagarna, som har diskbråck, att köra bil ända ner i de båda anläggningarna.

Trångfors kraft bildades år 1897 av ASEA och Hallstahammars bruk. Trångfors kraftstation byggdes 1899. Tre år senare var kraftstationen klar för att börja leverera el via en 22 km lång ledning till Västerås. Det var två Arbogaingenjörer som planerade bygget och anläggningen utrustades med deras turbinkonstruktioner. ASEA levererade de sex generatorerna. En av generatorerna med turbin deltog i Paris världsutställning år 1900 och turbinen fick guldmedalj i sin klass. Vattnet till stationen hämtas från Kolbäcksån/Strömsholms kanal. Driften av kraftstationen upphörde hösten 1988. En ny station byggdes senare i berget som ersatte Trångfors, Bruksfallet, Bultfallet och Norrkvarn som var byggda åren 1898 – 1923. Idag är stationen ett museum i drift för att visa besökare hur vattenkraft fungerar. Samarbete mellan Mälarenergi och Svedvi-Berg hembygdsförening gör detta möjligt.

Hallstahammars kraftstation hade en byggnadstid från november 1988 – november 1990, där maskinstationen är utsprängd i berget, är Mälarenergis största vattenkraftstation. Stationen har ett aggregat och ersatte de ovannämnda fyra gamla kraftstationerna. Turbinen är av Kaplantyp med vertikal axel och effekt på 16.2 MW. Vattenflöde på 60 m3/sek och fallhöjd på 29,7 meter. Inloppstunneln finns uppströms 100 meter lång och utloppstunneln är 1500 meter lång där båda är utsprängda i berg.

Ett mycket intressant besök som med alla frågor drog över tiden med ca 30 minuter.

Text och bilder: Christer Näsman  (ännu fler av Christers bilder hittar du om du trycker på "Läs mer")


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Observera ändringarna meddelade på hemsidan !

Höstprogrammet 2020