10 oktober 2019 åkte 34 seniorer med buss till Rytterne kyrkoruiner, Hornsåsens gravfält och Häljesta hällristningsområde tillsammans med arkeologen Andreas Forsberg.

Under resan till Rytterne berättade Andreas om Istiden, ca 9 tusen år före Kristus, om dess tjocklek på 1 – 2 km som pressade ner jordskorpan. Idag har vi i Mälardalen ca 0,5 cm landhöjning per år. Andreas berättade om de olika epokerna från Istiden fram till Medeltiden som tar slut med Gustav Vasa då tiden efter kallas modern tid.

Rytterne kyrkoruin tillhör de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland med ursprung kring 1200 – 1300 tal. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100 – talet och den var öppen för begravningar fram till 1841. Kyrkan skiljer sig från andra 1200-talskyrkor då den byggdes med ett torn vilket var mycket ovanligt då. Sådana kyrkor var som regel privata och bekostade av samhällets främsta.

Ända fram till 1930-talet stod den gamla kyrkoruinen och förföll. 1930 tog sig hembygdsföreningen an det enorma projektet att restaurera. Med pengar från riksantikvarieämbetet och arbetskraft från värnpliktvägrare började arbetet hösten 1937 och den 21 augusti 1938 firades den första högmässan i Stora Rytterne kyrkoruin. Idag används kyrkoruinen bl.a. till bröllop.

Hornsåsens gravfält är Västmanlands största gravfält med ca 200 gravar. Gravfältet anlades ungefär år 0 till 1000-talet och tycks ha använts från bronsålder till yngre järnålder. Det består av sju gravrösen, två gravhögar och 190 stensättningar i olika former. Bland rösena är det största 2,3 meter högt och 14 meter i diameter. Hornsåsen är en del av Strömsholmsåsen.

Häljesta har den största kända hällristingen i Västmanland. På de sluttande hällarna finns nästan 500 figurer, bland annat skepp, människofigurer, ringfigurer, fotsulor, djurfigurer, rutnät och 239 skålgropar. Hällristningarna härstammar från bronsåldern då människor knackade in tecken på berghällar och bör uppfattas som en spegling av bronsålderns religiösa liv, som främst har samband med fruktbarhetsriter.

Vi fick också information om Vikingar, Trälar, Ansgar, Birka och kristendomen i våra grannländer på den tiden, runt 800-talet. Det var en riktigt trevlig resa med en väldigt historiekunnig Andreas Forsberg.

Text och bild: Christer Näsman   (tryck "Läs mer" så får du flera bilder från besöken!)