I strålande brittsommarvärme genomfördes en Asköviksvandring av 40 deltagare med Christer Svensk lika strålande som guide. Vandringen gjordes från Naturskolans Hus till tornet och tillbaka. Från tornet har man utsikt över viken, strandängarna, vassen och fåglarna.

Ska man se och höra många fågelarter ska man vara ute på våren. Det som framförallt märktes nu var flockar av grågäss, sädgäss, vitkindade gäss och tranor, men också olika änder och vadare, enkelbeckasin, tofsvipa, sång- och knösvan. Askövikens symbolfågel, svarttärnan, hade redan flyttat, men värt att notera är att av Sveriges ungefär 200 häckande par finns ca 20 i Asköviken och lika många i Svartådalen.

Från att ha varit nästan helt igenvuxet på 1980-talet har Asköviken blivit ett av Sveriges bästa fågelområden. Återskapandet drogs igång av WWF, Västerås kommun och Länsstyrelsen i Västmanland. Idag är det länsstyrelsen som förvaltar och underhåller Asköviken som blev naturreservat 1985.

Vi avslutade vandringen med ett besök i Naturskolans Hus. Där bedrivs praktiska natur- och miljöstudier för elever och lärare vid Västerås stads skolor. Där finns också en fast utställning som åskådliggör Askövikens olika miljöer illustrerade med fågelmodeller i trä gjorda av konstnären Gunnar Forsman.

Nya naturvårdande projekt är på gång i höst och vinter för att locka fler fåglar och kanske också fler besökare till vår unika lokal bara 1 mil utanför Västerås.

Text och bild: Ulla Jerregård       (Om du vill se fler bilder: tryckpå"Läs mer")

 


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Höstprogrammet 2020