På månadsmötet den 26 februari talade polisområdeschefen Robert Wallén under rubriken ”Trygghet och brottslighet i Västerås  –  aktuell lägesbild samt utmaningar och möjligheter för polisen och övriga samhället”.

Tryck på bilden för att förstora. Text och bild: Eva Johansson

Robert inledde med att fråga deltagarna om de trodde att antalet anmälda brott i Västerås ökat, minskat eller är på samma nivå som för 10 år sedan.  Flertalet trodde på ökning, men antalet brott minskade fram till 2016. Brott mot person (slagsmål, småstölder) har minskat. Bedrägeribrott kopplat till pengar i elektronisk form är nu vanligt och har ersatt bankrån och överfallsrån. Ungdomsbrott i samband med alkohol har minskat, det är tryggare på restauranger. Trafikbrott har minskat mycket sedan 70-talet trots ökad trafik. Brott i nära relationer är vanligt. Övergrepp på barn, även via nätet har ökat. Hemmet och trafiken är de två farligaste ställena att vara på. Ett par goda råd fick vi: Lämna aldrig ut uppgifter eller pengar till någon som ringer o begär det utan att kolla vem som ringt. Märkning av ägodelar är bra.

Antalet mord har ökat något de två senaste åren bl.a. unga som skjuter varandra. Mord och skjutningar i gängmiljö har förekommit i perioder. Ungdomsgrupper går runt med knivar och hotar varandra, narkotika är ofta inblandat, och många rån av jämnåriga förekommer, man tar t.ex. telefoner och kläder. Men rån mot äldre är ganska ovanligt. Det är ett växande problem med unga som inte kommer in i det normala samhället och inte har vuxna förebilder. Internationell brottslighet, som är svårare att utreda, har ökat och brottsligheten har förändrats och blivit grövre. Det är nu inte bara poliser som arbetar med brottsutredningar. I dag behövs även experter på bl.a. ekonomi, data och internationella förhållanden.

Robert Wallén fick en lång applåd för sitt föredrag. Brottsligheten och därmed polisens arbete har förändrats mycket på senare år. Vi fick nog lite mer förståelse för att poliserna inte längre har möjlighet att vara lika synliga på gatorna eller utreda alla småbrott.