Den 7 februari besökte 52 Seniorer i två grupper Kungsängsverket, Mälarenergis avloppsreningsverk.

Mälarenergi bildades redan 1861. Då hette företaget Gasbelysnings-Aktiebolaget Westerås och producerade gas till Västerås 40 gaslyktor. I slutet av 1800-talet kom beslut om avloppsrening. I Västerås  fanns 1901 totalt 29 vattentoaletter, varav 15 stycken på Stadshotellet.

1939 byggdes reningsverket på Verksgatan. Varje dygn kommer ca 50 miljoner liter avloppsvatten till reningsverket för att genomgå olika processer innan det släpps ut i Mälaren. Men det är inte bara renat vatten som kommer från reningsverket. Fjärrvärme, växtnäring och biogas är andra exempel på vad som utvinns från avloppsvattnet. Verket var först i Sverige med att producera Fjärrkyla. Ett stort kyltorn innehållande vatten med en temperatur av 2 – 8 grader som distribueras till Sjukhuset, ABB, IKEA med flera kunder.

Första process är en Grovrening där ett galler fångar upp allt som inte hör hemma i avloppet, bindor, tops, hårtussar m.m. Nästa process är Sandfånget där sand och andra tunga partiklar avskiljs från vattnet. Sedan kommer Försedimenteringen där slammet faller till botten och fångas upp för att ledas till rötkammare där slammet bearbetas i 1 månad. Slammet används bland annat som gödsel. Även metangas bildas och skickas till Gryta där det tillsammans med kompostpåsarna blir biogas till stadens bussar. Reningsverket samlar upp 220 ton som inte skall spolas ner i toaletterna.

Det mesta i verket är automatiserat så 8 personer klarar att hantera driften. Efterkontroll sker som sista insats innan vattnet återgår i kretsloppet där det pumpas upp vid Hässlö vattenreningsverk och filtreras i Badelundaåsen innan det blir kranvatten igen.

Ett intressant besök och bra guidning av Kenta Nerén.

Text och bild: Christer Näsman