175 medlemmar deltog i föreningens årsstämma på Stadshotellet i Västerås.
 
En tyst minut hölls för att hedra de medlemmar som avlidit senaste året. 
Förhandlingarna avlöpte sedan snabbt och effektivt under ledning av Esbjörn Larsson, som traditionsenligt valts till ordförande för stämman. Föreningens ordförande Kjell Swärd redovisade valda delar av verksamhetsberättelsen och presenterade styrelsen, programkommittén och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har. Han tackade också alla för goda insatser under det gångna året. Verksamheten har haft minst samma omfattning som tidigare och antalet medlemmar har ökat något till 1768.
Den enda förändringen i styrelsen är att Gunnar Björkenor valdes till ny styrelsemedlem. Han ersätter Leif Stogardt, som avled i slutet av 2017. Stämman avslutades med ett fyrfaldigt hurra för vår fina förening. Därefter serverades en mycket uppskattad middag, som följdes av dans till orkestern 4 knektar med Moa.
Protokollet från årsstämman finns på hemsidan under rubriken ”Föreningen”
 
Text och bilder: Eva Johansson  Tryck på bilderna för förstoring