Text och bilder: Eva Johansson Tryck på bilderna för förstoring

Direkt från ett nattligt jobb med tillslag och i full utrustning inklusive pistol, kom Per-Erik Lundberg, narkotikapolis i Västerås, till Konserthuset och talade inför ett 70-tal intresserade Aktiva Seniorer. Han berättade att alla sorters droger finns att tillgå i Västerås. Försäljning sker på många ställen, såväl i restauranger som i parker. Hasch och marijuana är vanligast, men det finns många fler och farligare droger, t.ex. syntetiska.

Den mesta marijuanan framställs i Sverige. Per-Erik har varit med och funnit odlingar även kring Västerås. Trenden är att missbruket går ner i åldrarna. Debuten sker oftast av nyfikenhet vid en fest med kompisar där det finns alkohol. Vanligast är en start i klass 9 eller första åren i gymnasiet. Vi fick en snabblektion i olika slags droger och vad knarkandet kan föra med sig, Vi fick också lära oss hur man kan se tecken på att någon tar droger.

Att knarka får aldrig bli en norm. Enligt Per-Erik behöver man jobba mer med skolan och samordna insatserna för att stoppa missbruket i tid. Vi kan alla prata med ungdomarna om risker, ha regler för de unga och vara uppmärksamma på tecken som tyder på missbruk.

Per-Erik tackades av Ola Sunesson för ett aktuellt och mycket intressant föredrag.