Tryck på bilden för att förstora

Trots både kallt och snöigt väder kunde Kjell Swärd hälsa 200 personer välkomna till föreningens månadsmöte i februari. Efter sedvanlig sång och information om genomförda studiebesök och resor samt några kommande aktiviteter, årsstämman och seniorcaféet den 13 mars, hälsade Kjell dagens föredragshållare, professorn i juridik Michael Hellner, välkommen.

 Ämnet för dagen var ”Juridik för seniorer” . Michael började med att fråga vad är seniorjuridik? Han begränsade sin föreläsning till att handla om framtidsfullmakt, som infördes 1 juli 2017, samt testamente och gåvor.

Framtidsfullmakten är tänkt att användas när någon blivit psykiskt eller fysiskt oförmögen att agera själv, sköta sin ekonomi, avveckla verksamhet m.m. Fullmakten ska skrivas och bevittnas medan utfärdaren är frisk. Den kan begränsas till endast vissa typer av ärenden, kan återkallas och träder i kraft först efter beslut av tingsrätten.  

Vi fick även information och tips vad gäller gåvor och testamenten, såväl formella regler som tips om vad som är viktigt att tänka på. Se till att ditt testamente förvaras så att det är skyddat, men ändå kan hittas efter din död!

Michael varnade för att på egen hand skriva den här typen av handlingar om man inte är juridiskt kunnig. Det är lätt att förbise något viktigt så att det leder till tvister eller att utgången inte blir den man avsett. Det kan vara värt att anlita juristhjälp även om det kostar lite var hans råd.

Michaels föredrag var mycket uppskattat och många fick en tankeställare och ser nog över sin egen situation.

Text och bild: Eva Johansson