Text och bilder: Eva Johansson

Vid årets första Seniorcafé den 13 februari berättade Anna Alexeeva om sina erfarenheter från Sovjetunionen och Putins Ryssland. Anna är född i början av 50-talet och växte upp i Leningrad. Numera bor hon i Sverige. Den svåra tiden efter 2:a världskriget, som hon hörde berättas om, hade ersatts av en något lugnare period, men rädslan för KGB, Gulag och fängelse fanns kvar från Stalintiden. I slutet av 50-talet började en framgångstid för rymdprogrammet, vi kommer ihåg Sputnik och Gagarin. En tid med hopp och framtidstro.  

Naturvetenskapen skulle lösa alla problem, men ekonomin var svag sedan Chrusjtjov störtats 1964. Officiellt var allt bra, men i verkligheten var det långa köer för att få mat, stängda gränser och stagnation, men förmåner för vissa. Under den här tiden utbildade sig Anna. Missnöjet var stort bland befolkningen, men inget sas offentligt. Humorn och roliga historier blev en säkerhetsventil. Ingen trodde på förändring. Men under Gorbatjov kom perestroika. Det började med kritiska artiklar om problem i samhället och så småningom startade förändringsarbetet. En intressant tid med kära minnen för Anna. De första fria valen hölls 1989, men ekonomin var skral, många var hungriga. Jeltsin genomförde sedan de stora privatiseringarna. Ett fåtal blev enormt förmögna, oligarkerna, medan vanliga medborgares ekonomi inte förbättrades nämnvärt. Jeltsin efterträddes av Putin. Ekonomin förbättrades så att många kunde köpa bostad och bil och resa utomlands men Putin skapade nya oligarker och det finns en maffia. Säkerhetstjänsten och ryskortodoxa kyrkan har fått ökad betydelse. Anna menade att Putin har ett imperietänkande och vill ta Ryssland tillbaka till sovjettiden och införliva Georgien, Krim m.fl. fria stater i den nya stormakten. 

Anna Alexeeva fick en mycket varm applåd för sitt intressanta föredrag av de talrika deltagarna!