Efter sedvanlig godmorgonsång berättade Kjell Swärd om genomförda studiebesök och lediga platser till några aktiviteter, bl.a. årsmötesmiddagen den 7 mars. Därefter hälsade han dagens föredragshållare, statsvetaren och forskaren Frida Stranne välkommen att tala om ”Donald Trump, ett år som president”. Frida menade att i Sverige trodde man för ett år sedan att Trump snabbt skulle bli avsatt, men allt har inte varit skandaler och kaos.

En stor del av de republikanska väljarna i USA är nöjda med mycket som hänt, t.ex. att USA inte skrivit på Parisavtalet och därmed slipper en del miljöregleringar, skattereformer till fördel för företagare, att arbetslösheten har minskat och att USA nu inte är öppet för alla. Även erkännandet av Israel och en hård linje mot Iran uppskattas. Men det finns bakslag, t.ex. märkliga kontakter med Ryssland, man har inte lyckats avveckla Obamacare och Nordkoreakonflikten. Inom USA är splittringen stor mellan olika delar av landet där republikaner respektive demokrater dominerar. Trumps mentala hälsa har ifrågasatts. Han är oberäknelig, agerar impulsivt och bedriver krig mot medierna och det öppna samhället.

Trots allt tror Frida Stranne att Trump blir kvar perioden ut och kanske även väljs om en gång. Det är svårt att avsätta en president och flertalet republikanska senatorer uppskattar honom och är beroende av honom. Men det finns en ökande misstro mot politikerna i Washington och den stora polariseringen bland invånarna och stor fattigdom gör att man undrar hur det ser ut om 3 eller 7 år när Trump avgår. Vem kan då ta över? Det finns mycket att oroa sig för, klimatet, grön omställning, Nordkorea, Iran, Ryssland samt Kinas ökande makt.

Ett mycket intressant och uppskattat föredrag!

Text och bilder: Eva Johansson