Jag tror inte vi femtio Aktiva seniorer som besökte Västerås gamla Ångkraftverk den18 januari hade kännedom om vilken stor roll den hade i Sveriges elförsörjning. Att få följa med Harry Frank och Lars Elvhage på en guidad tur som startade med en historisk genomgång av Ångkraftverkets vänner, för att sedan avslutas i turbinhallen, var en mycket positiv upplevelse. Vem visste att den i mitten av 1950 talet var Sveriges tredje största elkraftverk med en kapacitet att kunna försörja hela Stockholm, Göteborg och Malmö med elkraft. Det här är absolut en historisk klenod som har haft en stor betydelse för både Västerås och Sverige sedan det togs i bruk 1917 för att sedan avvecklas 1992. Bara en sådan sak att bilden av verket finns i våra svenska pass på sidan 17 visar på att det är en byggnad av historiskt intresse. Vi passade även på att dricka kaffe i Action-badets kafé. 

Rickard

(se flera bilder under "Läs mer")

Bild 1: Vi börjar dagen med kaffe och kanelbulle !

Bild 2: Intresserade åhörare samlade 

Bild 3: Vår värd Harry Frank berättar om kraftverkets historia

Bild 4 - 8  Bilder från Turbinhallen

Bild 9-10: Kontrollrumsinteriörer