Fyra riktigt entusiastiska och kunniga guider på vårdmuseet i Västerås tog den 2 oktober emot 43st Aktiva seniorer.  Museet har en samling av gamla vård och apoteksmiljöer, det invigdes så sent som november 2016 i det gamla lasarettet som är från 1928. Här finns inredningar från gamla sjukhussalar, tidig röntgenutrustning, operationsbord och apotek m.m. Utrustningen är insamlad från sjukhusen i Västerås, Sala och Köping . Några av föremålen är från 1700 talet och framåt. Man är väldigt lycklig över den otroliga utvecklingen sjukvården genomgått när man t.ex ser den gamla tandläkarstolen och de övriga äldre föremålen.

Att ligga två personer på halm i varje säng med hål i som skulle användas då man behövde det, var den verklighet man hade att erbjuda i begynnelsen.

Rickard