Vid Seniorcaféet den 17 oktober bjöds ca 70 Aktiva Seniorer på en målande beskrivning av hur det gick till i Västerås år 1527 när Reformationsriksdagen genomfördes. Niklas Ulfvebrand, historiker och doktorand, berättade med ord och gester om hur Gustav Vasa och några kända präster som Olaus Petri och Laurentius Andrea lyckades övertala svenska borgare, bönder, adelsmän och präster att det var bäst att bryta kontakterna med den rika kyrkan i Rom. Vi fick en beskrivning av hur olika strömningar och idéer i stora delar av Europa och den fattigdom, hunger och förbittring som fanns bland en stor del av Sveriges befolkning, ledde fram till brytningen med katolicismen, lutherdomens införande och överföring av egendom från kyrkan till staten.

Niclas tackades för sin framställning med en mycket varm applåd och många uttryckte att med en sådan lärare i skolan skulle vi alla älskat historieämnet.

Text och bilder: Eva Johansson

Tryck på bilden för att förstora.