(mer bilder under "Läs mer)              Aktiva seniorer i gruvan

Torsdag 28 september 2017 reste 39 Seniorer med buss till Falun och Falu gruva, som sedan år 2001 finns med på Unescos världsarvslista. Väl framme vid gruvan fick vi "bussfika" i väntan på tid för guidning.

Två trevliga och kunniga guider mötte oss och berättade, innan vi gick in i gruvan, om hur viktigt det är att hålla sig väl med gruvfrun. Vi fick alla knacka på dörren innan vi gick ner i gruvan. Skrika eller vissla var inte bra för då kunde gruvfrun straffa oss. Vår färd ner till 67 meters nivå var c:a 300 trappsteg i vindlande gångar. De delar vi besökte hör till största delen från 1600-talets brytningstid. Den metod som då användes, tillmakning, gick till så att nattetid eldades det på berget och på morgonen begöts berget med vatten som gjorde berget sprött. Hammare och mejsel användes för att hugga loss stenar med en takt av 1 meter per månad. Hästar och oxar användes för att frakta upp berget. Senare blev ett vattenhjul drivkraften för hissar. Omkring 800 personer arbetade i och kring gruvan.

En klocka klämtade som förkunnade att pumparna som pumpade upp vattnet fungerade. Tystnade klockan fick pumpvakten ta sig ner i gruvan och leta efter felet. Det var viktigt att vattnet pumpades upp så gruvan inte vattenfylldes.

Det berättades historien om den olycksalige 20-åringen Fet-Matts som försvann i ett ras och hittades 40 år senare långt ner i gruvan mycket välbehållen. Det är bra konservering långt ner i berget. Ingen visste vem den unge mannen var. Men en 60-årig dam kände igen honom. Det var hennes tidigare fästman som hon 40 år tidigare skulle ha gift sig med.

Det har brutits c:a 3 500 000 ton malm i gruvan där merparten är koppar och zink.

I december 1992 upphörde gruvbrytningen i Falu gruva. Gruvan ägs och förvaltas sedan år 2000 av Stiftelsen Stora Kopparberget.

Vårt besök i gruvan slutade med att vi fick gå alla trappsteg tillbaka upp till ytan. Idag var det nämligen service på hissarna. Det blev ett motionspass före lunch och besök i gruvmuseet innan hemfärd till Västerås.

Christer