Den 4 maj besökte 50 seniorer Ängsö slott där vi blev väl mottagna av vår kunniga guide Kajsa som lotsade oss runt i slottet och berättade om slottets historia. Vi avslutade vandringen med ett besök ner i ”fängelsehålan”. (Se mer text och alla bilder under "Läs mer")

Slottet har anor från 1100-talet med att antal olika ägare. 1710 blev familjen Piper ägare fram till 1971. Den sista fideikommissarien Eric Piper avled 1968. Familjen Piper arrenderar och bebor ännu idag Ängsö. Själva slottsbyggnaden utnyttjas numera endast som museum och har inte varit bebodd sedan 1959. 1965 blev slottet byggnadsminne. Från 2010 ägs slottet av Västmannastiftelsen.

Nuvarande slottsbyggnad är nästan kubisk och byggd av sten och tegel i fyra våningar. Den är helt medeltida vad avser de nedre delarna.

Slottet tillkom i syfte att vara ett befäst slott. Bengt Fadersson var, liksom sin son Knut Bengtsson, riksråd hos kung Kristian II. Knut Bengtsson blev skjuten i Västerås 1521, då han försvarade staden mot Gustav Vasas män. 1522 föll även slottet, efter en längre tids belägring, i Gustav Vasas ägo, men ett och ett halvt decennium senare fick Knut Bengtssons dotter Hillevi tillbaka slottet av "Kung Gustaf".

På 1630-talet ombyggdes och tillbyggdes slottet. Åren 1740-41 byggdes den översta våningen samt mansardtaket, som kröns av en lanternin. Flera rumsinredningar är bevarade från denna tid.

Väl värt ett besök!

 

 Bildtexter: 1.Ängsö slott/ 2.Vår guide Kajsa/ 3-4.Intresserade besökare/ 5.Höga trappor i slottet!/ 6.Ängsökedjan/ 7.Skåp från 1600-talet/ 8. En fin ljuskrona 

Christer