Månadsmötet den 25 april gav oss aktiva seniorer en intressant och värdefull inblick i retorikens grunder och tillämpning i skilda sammanhang. Elinor Falkman, expert i ämnet, gjorde en livfull och inspirerande framställning med hjälp av blädderblock och whiteboard (helt utan powerpoint-bilder!) där huvudtemat var hur man bäst övertygar sin åhörarkrets om sin åsikt. Tre hörnstolpar definierades: faktainnehållet (logos), förtroendeskapandet (ethos) och att attrahera känslor (pathos), samt hur man på bästa sätt blandar dessa i retoriken. Att den tredje hörnstolpen ibland kan vara den mest betydelsefulla exemplifierades av valet av Trump som president genom att han spelade på känslorna utan att ha vare sig kunskaps- eller förtroendekapital!

Om seniorerna kommer att använda de retoriska knepen i det dagliga livet återstår att se, men klart är att dagens ämne gör förutsättningarna större!