Den 16 mars hälsade Staffan Anger, Västerås f.d. riksdagsman, 54 Aktiva Seniorer välkomna till Miniatyrjärnvägen i den gamla bleckplåtsfabriken i Kungsör. Där har börjat byggas en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Vi besökare kände igen en del landmärken och byggnader.

(Se också under ”Läs mer”, där finns också många bilder)

Den del som var färdig kallar de för Norrland och är 50 m2 stor. Innehåller bl.a. Åreskutan, Lapporten, Malmbanan och Dalhalla för att nämna några kända namn. Även en liten del av Europaväg 4 med Högakustenbron som ett stort landmärke kände vi igen. Ur julbocken i Gävle kom det rök som skulle symbolisera brand.

Att Sverige är stort förstår vi när ena pylonen till Höga-kustenbron har sitt landfäste i Piteå havsbad och starten av Vasaloppet i Berga by är granne med kabinbanan i Åre!

Det var mycket trafik på spåren och totalt 21 tågset kan samsas på anläggningen tack vare avancerad elektronik och programvara. Allt sköttes från ett kontrollrum med bildskärmar och radiokommunikation till personal kring spårområdet.

Bygget pågår på ytterligare ca 100m2 och där kommer de att bygga delar av Stockholm, Bergslagen och Västmanland. Nu höll de på med järnvägsbron och värmeverket i Igelsta, Södertälje. Vid besöket pågick arbete med byggnad av Västerås slott.

Sex personer är anställda i bolaget med att göra husen i plast eller kartong. Fantastiskt arbete de gör och har gjort. Väl värt ett besök.

Text och bilder: Christer Näsman

 

Bildtexter: 1: Staffan Anger och medarbetare hälsar välkomna/ 2. Detta är ett "Norrland" i miniatyr/ 3. Vi har fått en egen skylt!/ 4. Utbyggnad pågår/ 5.Vasaloppet är också med.../ 6....med kranskulla och -mas på plats/ 7.VM-backen i Åre/ 8. Koppargruvan i Falun/ 9. Gävlebocken brinner!/ 10. Högakusten-bron samsas med Pite havsbad och malmkajen i Luleå/ 11. Tågledarens kontrollrum