Vår gäst vid månadens caféträff var Fayad  El-Natour, ordförande i V:ås FN-förening. FN bildades i oktober 1945, efter andra världskrigets slut, med högt ställda förväntningar på att organisationen skulle förhindra konflikter mellan världens länder och göra krig omöjliga i framtiden.

FN arbetar för fred, säkerhet och nedrustning. mänskliga rättigheter och demokrati, hållbar utveckling och fattigdoms bekämpning. Generalsekreteraren heter fr.o.m. 1 januari 2017 António Guterres. Ett flertal frågor ställdes, bl. a. angående vetorätten. De fem permanenta medlemsstaterna utnyttjar denna rätt och framför allt har den kritiserats nu senast i Syrienkonflikten. Och nog kan man tycka många gånger att FN är tandlöst. Men hur hade världen sett ut utan FN-organisationen?  

Sverige ingår under år 2017 och 2018 i säkerhetsrådet tillsammans med nio andra stater som icke permanenta medlemsstater.

Frankrike, Mexico, Sverige samt ett flertal andra stater arbetar för ett avskaffande av vetorätten, vilket är en mycket svår nöt att knäcka. 

Ola Sunesson

  Bild:Eva Johansson