Den 20 november kl. 09.00 startar bokning av föreningens studiebesök 18:e januari på Ångkraftverket, 25:e januari på ABB Robotics samt 1 februari på VL Buss. Till studiebesöket 18 januari anmäler du dig via föreningens bokningsprogram på hemsidan. Alternativt finns några platser avsatta för telefonanmälan för de som inte har möjlighet att boka via hemsidan. De två andra aktiviteterna bokas via e-post eller telefon till bokningsansvariga. Anvisning för bokning finns under "Bokning/Anmälan till aktiviteter" till höger på hemsidans startsida. Läs igenom den innan du bokar! OBS! "Knapparna" för bokning från hemsidan syns först kl 09.00 på måndag.
Frågor om bokningsprogrammet kan sändas till: eDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Den 2 oktober kl. 09.00 startar bokning av föreningens studiebesök, teater, resa samt jullunch under oktober - december. Bokning sker antingen via e-post eller telefon till bokningsansvariga eller för några aktiviteter via föreningens bokningsprogram på hemsidan. Alternativt finns då några platser avsatta för telefonanmälan för de som inte har möjlighet att boka via hemsidan. 
Anvisning för bokning finns under "Bokning/Anmälan till aktiviteter" till höger på hemsidans startsida. Läs igenom den innan du bokar!
OBS! "Knapparna" för bokning från hemsidan syns först kl 09.00 på måndag.
Frågor om bokningsprogrammet kan sändas till: eDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Glöm inte ange påstigningsplats vid bussresa!
 
 

Den 21 augusti kl. 09.00 startar bokning av föreningens resor, studiebesök och direktsända operaföreställningar under september-oktober. Bokning sker antingen via e-mail eller telefon till bokningsansvariga eller för några aktiviteter via föreningens bokningsprogram på hemsidan. Alternativt finns då några platser avsatta för telefonanmälan för de som inte har möjlighet att boka via hemsidan. 
 
Anvisning för bokning finns under "Bokning/Anmälan till aktiviteter" till höger på hemsidans startsida. Läs igenom den innan du bokar!
OBS! "Knapparna" för bokning från hemsidan kommer fram först kl 09.00 på måndag.
Frågor om bokningsprogrammet kan skickas till eDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Glöm inte ange påstigningsplats vid bussresor!
 
Vi ser fram mot många trevliga och intressanta program under hösten!

Anmälan, ska göras på olika sätt beroende på vilken aktivitet som avses. Till en del aktiviteter ska anmälningar göras via vårt bokningsprogram på hemsidan, alternativt finns då ett mindre antal platser för telefonbokning.  Till andra aktiviteter ska anmälningar göras via e-post eller telefon till angiven bokningsansvarig. ”Först till kvarn” gäller! 

Respektera första anmälningsdatum och tid (kl. 09.00) när sådan anges, annars riskerar du att din anmälan inte beaktas. Högst två personer (medlemmar) per anmälan. Anmälan ska innehålla aktuell aktivitet, namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer. För kurser anges även personnummer.

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.

Vid betalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges. Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag.

Alla anmälningar är bindande. Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige så fort som möjligt – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Återbetalning av avgift sker endast om någon övertar platsen. 

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post.

Då vi åker i egna bilar finns möjlighet till samåkning från samlingsplatsen. Om du i förväg vill försäkra dig om plats i en bil kan den bokningsansvarige informera om deltagare som kan tillfrågas. Om du inte åker via samlingsplatsen ska den bokningsansvarige meddelas. Vid samåkning betalar varje passagerare 10 kr per mil direkt till bilägaren.