Aktiva Seniorer Västerås

Anmälan​ ​görs​ ​via​ ​vårt​ ​bokningsprogram​ ​på​ ​hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges för respektive aktivitet.​ Det​ ​gäller​ ​även​ ​jullunchen, (se under Månadsmöten). Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte.​ ​​Anmälan​ ​kan​ ​göras​ ​tidigast​ ​angivet​ ​anmälningsdatum​ ​från kl​ ​09.00.​​ Den skall åtföljas av namn och telefonnummer (även mobilnummer) för deltagande personer, högst två personer (medlemmar) per anmälan.

OBS! ​ Vid​ ​inbetalning​ ​är​ ​det​ ​viktigt​ ​att​ ​fullständigt​ ​namn​ ​på​ ​deltagare​ ​samt​ ​uppgift​ ​om​ ​vilka aktiviteter​ ​som​ ​avses,​ ​anges​ ​på​ ​inbetalningstalongen​ ​(referens).​ ​Om​ ​den​ ​bokade​ ​platsen​ ​inte utnyttjas​ ​av​ ​den​ ​som​ ​bokat​ ​eller​ ​annan​ ​på​ ​väntelista,​ ​sker​ ​ingen​ ​återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: västerås.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

16 augusti (torsdag   )      Utflykt med lunch till Anundshög

I dag startar vi med en lunch på det nyligen utbyggda Café Anund vid Anundshög. Därefter får vi en intressant guidning av det forntida gravfältet genom Badelunda hembygdsförening. Gravhögen är Sveriges största, 9 meter hög och 64-68 meter i diameter och är daterad till 210-540 e.kr.

Pris: 130 kr, inkl. lunch

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 11 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 2 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: ​kl.12.00 vid Café Anund  

Tid: ​kl 12.00 - ca 14.30

 

23 augusti (torsdag)       Naturutflykt till Frövisjön

Vi åker till Frövisjön vid Skultuna och tittar på hur denna våtmark blivit restaurerad så att den nu är en fågelsjö av rang. Så här på hösten ser vi mest vadare och sjöfågel. En utsiktsplattform gör att vyn över sjön är lättare att se. En guide från Länsstyrelsen berättar om sjöns historia och vad vi kan se på platsen. Ta med egen matsäck med kaffe eller vad du vill dricka.

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 11 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31 

Betalning:​ oss tillhanda senast 9 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats:​ samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord

Tid: ​kl. 09.30-11.30 

 

13 september (torsdag)  Mälarhamnar i Västerås

Sedan 2001 ingår Köpings och Västerås hamnar i ett gemensamt bolag. I dag besöker vi hamnen i Västerås för att få en genomgång av företaget och höra hur man ser på framtiden, då godsmängderna till Mälardalen stadigt ökar och järnvägen i dagsläget har svårt att svälja allt gods. Vi får även göra ett litet besök på hamnområdet.

Pris: ​55 kr inkl. kaffe 

Anmälan: ​fr.o.m. kl 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg tel. 073 801 31 31 

Betalning: ​oss tillhanda senast den 30 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: ​Södra Seglargatan 3, infart från Johannisbergsvägen  

Tid: ​kl. 09.30 - ca 11.30  eller 13.00 - ca 15.00. Ange önskad tid vid anmälan

 

11 oktober (torsdag)      Frändesta Kläder

Vi får en visning av höstens och vinterns modetrender för både herr och dam. Vi bjuds på en liten mingeltallrik och något att dricka därtill, innan mannekängerna gör entré och visar oss plagg ur höstens/vinterns kollektion. Efter visningen finns möjlighet att shoppa för den som vill.

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91

Betalning: ​oss tillhanda senast den 27 september till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​butikens entré, Hantverkargatan

Tid:​ kl. 18.30

 

18 oktober (torsdag)      Mälarenerg​i K​raftvärmeverket 

Vi besöker det väldiga kraftvärmeverket som förser Västerås med värme och elektricitet. Vi får först en genomgång av hur anläggningen är konstruerad och dess funktion. Därefter gör vi en rundvandring och tittar på bränsleberedning, pannor och generatorhallen.

Pris: ​65 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 4 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Mälarenergi, Södra Seglargatan 7. Infart från Johannisbergsvägen.    

Tid: ​kl. 09.30-12.00 eller 13.00 -15.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

23 oktober (OBS tisdag)      Carlströms chark 

Vi gör ett besök hos Carlströms chark och får se och höra om en del av deras egen tillverkning av charkuterivaror. Det finns möjlighet att handla direkt efter visning.

Pris: ​35 kr

Anmälan: ​fr. o. m. kl 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Siw Andersson 070 687 41 99

Betalning: ​oss tillhanda senast den 18 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Slakterigatan 7 A

Tid: ​08.45-10.00

     

1 november (torsdag)     Brandstationen Vallby

Vi besöker brandstationen med två grupper. Vi får guidning i hallarna, se fordonen, information om organisationen och brandsäkerhet i hemmen. Kaffe med tilltugg ingår.

Pris:​ 40 kronor

Anmälan: ​fr.o.m. den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 18 oktober till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: ​Brandstationen Vallby

Tid: ​Kl. 09.00 - 11.00 eller kl. 13.00 - 15.00. Ange önskad tid vid anmälan

 

22 november (torsdag)   Bombardier på Finnslätten

Ett av de stora företagen med verksamhet i flera länder som både reparerar och moderniserar tåg. Vi får information om verksamheten och besöker verkstadshallar.

Pris: ​45 kr

Anmälan​: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91

Betalning:​ oss tillhanda senast 8 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Terminalvägen 102 byggnad 380. Begränsat med parkeringsplatser 

Tid: ​kl. 15.00 – 16.00

 

 28 november (OBS onsdag)  Akademibokhandeln

På Akademibokhandeln i Gallerian får vi höra om årets nya böcker. Efter föredraget får vi handla med 20 % rabatt. 

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg tel. 073 801 31 31

Betalning ​oss tillhanda senast den 15 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Akademibokhandeln i Gallerian

Tid: ​kl​ ​19.00

 

17 januari (torsdag)      Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet samt en genomgång av ett brottsfall.

Pris: ​45 kr

Anmälan: ​fr.o.m. den 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning:​oss tillhanda senast den 3 januari 2019 till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: ​entrén Sigurdsgatan 22, Västerås

Tid: ​kl. 09.30 till 10.30 eller 10.30 till 11.30. Ange önskad tid vid anmälan

 

24 januari (torsdag)       Stadsbiblioteket i Västerås

Kom och ta del av vad dagens bibliotek ​har att erbjuda av E-tjänster, ljudböcker, språkkurser, E-böcker, fjärrlån. Få vidare information om bibliotekets lokaler, samlingar, sökmöjligheter och programverksamhet m.m.

Pris: 45 kr inklusive kaffe

Anmälan:​fr.o.m. kl.09.00 den 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91         

Betalning:​ oss tillhanda senast den 10 januari 2019 till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2

Tid:​ kl.10.00 eller 13.00 Ange önskad tid vid anmälan

 

 31 januari (torsdag)      Hjälpmedelscentrum

Vi besöker Hjälpmedelscentrum och får information om verksamheten samt en rundvandring i utställningslokalen som är ca 500 m2 

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr. o. m. 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: ​oss tillhanda senast 17 januari till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: ​Signalistgatan 2

id:​ kl. 09:30 - c:a 11:00

Anmälan görs för en del aktiviteter via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt per telefon till den bokningsansvariga. Detta gäller även årsstämman, se under Månadsmöten. För andra aktiviteter sker anmälan via e-post eller telefon till den bokningsansvariga som anges vid respektive aktivitet.  Anmälan kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Anmälan skall åtföljas av namn och telefonnummer (även mobilnummer) för deltagande personer, högst två personer (medlemmar) per anmälan.

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilka aktiviteter som avses anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.  

 

8 februari (torsdag)

Björklunds kafferosteri

Vi besöker lokala kafferosteriet i Västerås nära Saluhallen, som skapar nya typer av specialkaffe för hjärta och hjärna,

Pris: 110 kr för kaffe med bulle, fabriksbesök och rabatt på eventuella köp av kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari till Margaretha Hellman e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 25 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Slakterigatan 10 Västerås

Tid: kl.09.00 - 10.00 eller 10.30 - 11.30. Ange vid anmälan i vilken grupp du vill gå

 

15 februari (torsdag)

Ambulanssjukvården

Vi får information om ambulansverksamheten i Västerås och se en ambulans från insidan. Sedan får vi en visning av hur hjärt-lungräddning utförs med hjälp av en hjärtstartare.

Pris: 45 kr inklusive kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 1 februari till plusgiro 15 36 64 €“ 8

Samlingsplats: ingång 38, Ambulansentralen Lasarettet

Tid: kl 10.00 eller kl 13.30. Ange vid anmälan om du vill gå på fm. eller em.

 

22 februari (torsdag)

Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet samt en genomgång av ett brottsfall.

Pris: 55 kr inklusive kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari till Karin Fall , e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 8 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: entrén Sigurdsgatan 22 , Västerås

Tid: kl.10.00 - 12.00

 

1 mars (torsdag)

M4-Gruppen AB, inte bara ett åkeri

I dag besöker vi M 4 gruppen som med sina 270 delägare och med ca 500 fordon arbetar med miljö & återvinning, vatten & avlopp, grus & sand, flytt, specialtransporter, utbildningar och mycket mer.

Pris: 45 kr                                                                                                                                                

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari till Karin Fall e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 15 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Kraftlinjegatan 14 Västerås

Tid: kl. 10.00 - 11.30 eller 13.00 - 14.30. Ange önskad tid vid anmälan

 

5 -6 mars (måndag-tisdag)

Övernattning på Steam Hotel

Under 2017 invigdes Steam Hotel i det 100 - åriga ångkraftverket i Västerås. Nu erbjuder vi en övernattning med tillgång till Voltage Lounge Spa där en mix av musik, dofter, mat, varma bad, kalla drinkar och het ånga skapar en upplevelse för våra sinnen. En 3-rätters middag, en natt i de industriromantiska rummen samt frukost dag två ingår.

Pris: 1 700 kr för två personer i ett dubbelrum

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 16 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Steam Hotel Ångkraftsvägen 14

Tid: incheckning från kl. 15.00

 

8 mars (torsdag)

Gyllene Hjulet

Vi besöker ett av Sveriges största motorcykelmuseer, Gyllene Hjulet i Surahammar. Här visas tvåhjulingarnas utveckling, från höghjulingar till plastcykeln Itera och motorcyklar från seklets början fram till 1970-talet. Dessutom finns ett stort antal mopeder från tidigt 50-tal och framåt.

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 22 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord

Tid: kl 09.30 - ca 11.30

 

22 mars (torsdag)

Besök på Steam hotell Västerås

Vi besöker det spektakulära hotellet som inryms i det gamla ångkraftverket. Vi inleder med kaffe och gör sedan en rundvandring i lokalerna och får bl.a. se en suite och skybaren med utsikt över Mälaren.

Pris: 60 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 5 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91                                        

Betalning: oss tillhanda senast den 8 mars till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: Steam Hotell Ångkraftvägen 14 Västerås

Tid: kl. 10.00 - 11.30 ca

 

12 april (torsdag)

Västerås bygger  

Västerås växer som aldrig förr och kan med nuvarande takt passera 200 000 invånare år 2050. Staden behöver många nya bostäder och målet är att bygga minst 1000 lägenheter per år. Vi ser byggkranar på många olika ställen i staden och det är spännande bostadsprojekt på gång. Under sakkunnig guidning av planchef Hans Larsson på stadsbyggnadsförvaltningen gör vi en rundresa med buss i staden för att titta på några aktuella bostadsprojekt.

Pris: 80 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 5 februari till Karin Fall, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 29 mars till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Fiskartorget framför Stadshuset i Västerås

Tid: kl. 13.00 - 15.30

 

3 maj (torsdag)

Besök vid Svanå Herrgård  

Vi besöker herrgården från 1670-talet, som varit disponentbostad för Surahammars bruk. Herrgården såldes år 1916 till ASEA och användes under ASEAs och ABB:s tid för representation. Den försågs på uppdrag av Percy Barnevik med inredning och möbler från Ebba Brahes tid. Vi kommer också att besöka Svanå bruksarkiv.

Pris: 115 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 5 februari till Margaretha Hellman, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070-512 50 07

Betalning: oss till handa senast 19 april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord

Tid: kl. 08.45-c:a 11.45

 

8 maj (obs! tisdag)                    

Gokart på Hälla Ring

Välkomna till Gokart på Hälla ring för tredje gången. Alla är välkomna både nybörjare och proffs, gammal som äldre, män och kvinnor. Senaste gången deltog

35 % kvinnor. Kom och prova på att köra gokart under ordnade förhållanden.

Pris: 270 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 9 april till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 26 april till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Hälla Gokartbana  Ta gärna med egen kaffekorg

Tid: kl.12.00 eller 13.30. Ange vid anmälan när du vill komma

 

7 juni (torsdag)

Stadsvandring

Vi går en guidad tur i Västerås och ser Stadens fula hus. Promenaden tar 1,5-2 timmar. Vår guide är Niklas Ulfvebrand.  

Pris: 90 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 9 april till Karin Fall e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 24 maj till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: Fontänen på Melkertorget

Tid: kl 10.00 - ca 12.00

 

 

Anmälan görs per telefon eller e-post till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. För några aktiviteter ska anmälan göras via bokningsprogrammet på hemsidan alternativt per telefon. Det gäller även jullunchen, se under Månadsmöten.

Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00.

Ange namn och telefonnummer för deltagarna (även mobilnr). Högst två per anmälan.

Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida: västerås.aktivaseniorer.com eller via e-post.

OBS! Påstigningsplatserna vid bussresor har ändrats till Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord och bussterminalen vid Centralen Hpl i.

Resor med egen bil utgår från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord.

 

17 augusti (torsdag)          

Naturutflykt med korvgrillning

Vi åker till Ängsö och går en promenad längs Grevens stig, 2,5 km, ner till Mälaren där vi grillar korv och njuter av utsikten. Det finns möjlighet att gå en kortare eller en längre sträcka. Vi tillhandahåller korv, men var och en tar med egen dricka.

Pris: 60 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 12 juni till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss,tillhanda senast den 10 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena N

Tid: kl 09.30 – 13.00 ca

 

31 augusti (torsdag)

Stadsvandring i Västerås (Kyrkbacken)

Följ med på en guidad tur på Kyrkbacken som är en av Västerås äldsta stadsdelar i centrala staden. Här bodde främst kyrkans folk, lärare och präster men norrut där slummen tog vid bodde de rotlösa, de fattiga och föraktade. Vi startar med kaffe på Kyrkbacksgården.

Pris: 90 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 12 juni till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 24 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Kyrkbacksgården

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

7 september (torsdag)

Vafab Miljö

Vi besöker Vafab miljö vid återvinningshuset på Gryta tippen. Vi får veta vad som händer med vårt avfall som vi lämnar ifrån oss. Hur avfallet förvandlas till nya produkter och även till biogas, värme- el och andra nyttigheter.

Pris: 55 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 augusti till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 31 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: återvinningshuset vid Grytatippen Returvägen 20 Västerås

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

25 oktober  (OBS! onsdag)

Litteraturkväll på Akademibokhandeln

Vi samlas på Akademibokhandeln i Gallerian där vi får höstens boknyheter presenterade under trivsamma former. Här kan vi få tips på titlar som kan passa som presenter till hela familjen när julen nalkas.

Pris: 40 kr inklusive kaffe                                  

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31 

Betalning: oss tillhanda senast den 19 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Akademibokhandeln i Gallerian

Tid: kl. 19.00 – 21.00 ca.

 

2 november (torsdag)

Vårdmuseet

Vi besöker vårdmuseet på lasarettet där vi får se valda delar av den medicinska utvecklingen. Från Västmanlands första sjukhus år 1776 fram till 2000 talet.

Pris: 40 kr inkl kaffe och bulle

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 26 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Utanför lasarettets huvudentré

Tid: kl 09.30 eller 13.00 Ange önskad tid vid anmälan

 

9 november (torsdag)

IKEA Västerås

I dag besöker vi IKEA på Erikslund för att få veta vad som händer där bakom kulisserna. Vi får en presentation av företaget gällande frågor som miljöpolicy, tillväxt, utveckling och framtid. Vi startar med kaffe och smörgås.

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Margaretha Hellman , e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07                    

Betalning: oss tillhanda senast den 2 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Restaurangen på IKEA

Tid: kl. 09.30-12.00 ca

 

16 november (torsdag)

Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet och gör en rundvandring i lokalerna.

Pris: 55 kr inkl kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 9 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: entrén Sigurdsgatan 22 Västerås

Tid: kl 10.00 – 12.00 ca

 

18 januari (torsdag)

Ångkraftverkets historia från 1917

Idag besöker vi Ångkraftverket som invigdes 1917. Det byggdes som ett reservkraftverk till de större vattenkraftverken. 1979 togs det ur bruk och 1999 byggnadsminnesförklarades byggnaden med hela sitt innehåll. Följ med på en guidad tur i utställningslokalen samt rundvandring i ångturbingeneratorhallen, där det finns många trappor utan hiss.

Pris: 140 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 11 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: PEAB Ångkraftvägen 8

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

25 januari (torsdag)

ABB Robotics

ABB är en ledande leverantör av industrirobotar, modulbaserade tillverkningssystem och service. Vi får föredrag, kaffe och gör verkstadsbesök. Skyddsskor krävs för att få gå i verkstaden så ta med detta om du har.

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 18 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ABB Robotics, Hydrovägen 10 (Finnslätten)

Tid: kl. 08.45 – 11.00 ca.

 

1 februari (torsdag)

VL Buss Västerås lokaltrafik

Vi besöker Västerås lokaltrafik som har sitt uppdrag baserat på samhälls- och kundnytta. Vi får en inblick i hur man arbetar med sina stora frågor som framtid, utveckling, miljö, försäljning, tidtabeller, priser och tillväxt. Vi får både information och en rundvandring.

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november till Karin Fall,e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 25 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: VL buss Retortgatan 7

Tid: kl. 09.30 – 12.00 ca.