Aktiva Seniorer Västerås

Anmälan görs via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även jullunchen, se under Månadsmöten. Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte. Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan.

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

15 augusti (torsdag)  Ridsportgymnasium Strömsholm

Ridverksamheten i Strömsholm har gamla anor och i dag besöker vi ridsportgymnasiet, där vi startar med information om utbildningar, kurser och gymnasieprogram. Därefter går vi runt i stallarna/ridhusen och avslutar besöket med kaffe på marketenteriet. Pris: 110 kr inklusive kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 3 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 1augusti till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.15 – ca 13.00

 

22 augusti (torsdag)  Vallby Friluftsmuseum                    

Vi besöker Vallby Friluftsmuseum där två guider tar med oss på en kulturhistorisk visning och berättar om livet förr i staden och på landsbygden samt en trädgårdsvandring i 1800-talets trädgårdshistoria när trädgård blev till för alla. Vi avslutar besöket med gemensam lunch hos Systrarna på Gaggeska gården.

Pris: 245 kr inklusive lunch.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 10 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070 747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 8 augusti till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Utanför lanthandeln på Vallby Friluftsmuseum

Tid: kl 10.00 – ca 13.30

 

12 september (torsdag)  Guidad vandring längs en uråldrig byväg

Vi gör en vandring på ca 2 km i Gullvalla naturreservat tillsammans med konstnären och guiden Lisa Hallin som ger en historisk återblick över området från mitten av 1800-talet. Hur såg det ut i området då och hur levde befolkningen? Terrängen är delvis lite snårig så fritidskläder anpassade efter väderlek, gummistövlar eller vattentäta skor rekommenderas. Ta med eget fika!

Pris: 105 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073-801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 29 augusti till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Alla samlas vid Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord för samåkning i egna bilar. Det finns mycket få parkeringsplatser i Gullvalla.

Tid: kl. 8.30 – 12.00 ca eller 12.30 – 16.00 ca. Ange önskad tid vid anmälan.

 

25 sept. (onsd.) eller 26 sept. (torsd)  Asköviksvandring och Naturskolans Hus

Vi gör en lättare vandring på ca 5 km i naturreservatet Asköviken och tittar även in i Naturskolans hus. Vår guide, Christer Svensk, som beskrivits som Askövikens eldsjäl både när det gäller tillblivelsen av naturreservatet och Naturskolan, har mycket att berätta om det och om alla fåglar som finns där.

Ta med eget fika och kikare, om du har.

Pris: 60 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46.

Betalning: oss tillhanda senast den 12 september till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Alla samlas vid Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord för samåkning i egna bilar. Det finns få parkeringsplatser vid Asköviken.

Tid: kl. 8.30 - 12.00 ca.

 

10 oktober (torsdag ) En dag i arkeologins tecken. Hur arbetar arkeologer?

Arkeolog Andreas Forsberg vid Stiftelsen Kulturmiljövård tidigare chefsguide vid Birka vikingastaden tar oss med på ett besök i den västmanländska forntiden. Vi besöker Västmanlands största hällristningsområde i Häljesta som är från bronsåldern. Gravfältet vid Hornåsen är Västmanlands största forntida gravfält med gravar från både brons- och järnåldern (500 f.kr -1050 e.kr) Vid Årby gravfält från järnåldern finns vackra gravformer som domarringar och skeppssättningar. Kläder efter väder. Ta med egen kaffekorg så fikar vi ute.

Pris: 95 kr

Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070- 580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 26 september till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord

Tid: kl.09.00 – 12.30 ca

 

17 oktober (torsdag ) Trångfors och Hallstahammar kraftstationer

Trångfors kraftstation från 1897 är idag en museianläggning som bildades tillsammans med ASEA och Hallstahammars bruk. Hallstahammars kraftstation är Mälarenergis största vattenkraftstation.

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 3 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord.

Tid: kl. 08.30 – 11.30 eller kl. 13.30 – 16.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

21 november (torsdag ) Skultuna Flexible

Allt är möjligt tills motsatsen är bevisad. Här skapas nya material genom att limma ihop olika kombinationer av papper, kartong, plastfilmer och metallfolier. Hur det går till, hur fyra mikrometer tunna PEN-filmer limmas och var vi vardagskonsumenter ser resultatet får vi veta.               

Pris: 40 kr inklusive kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

 Betalning: oss tillhanda senast den 7 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord  Tid: kl. 08.30 – 11.00

 

28 november (torsdag   ) Akademibokhandeln  

På Akademibokhandeln i Igor får vi ett föredrag på 30 - 40 minuter om höstens nyheter samt julens bästa klapptips. Efter föredraget får vi handla med 20 % rabatt. 

Pris: 40 kr inkl. kaffe och enklare kaka.                     

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 14 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Utanför Akademibokhandeln i Igor.

Tid: kl. 19.00 – 20.30

 

2020              

8 januari, (onsd.) och 9 januari, (torsd.)   Polismuseet

Vi får en guidad rundvandring på Polismuseet.  Hans Schenning tar oss genom samlingarna.

Pris: 40 kr inklusive kaffe och kaffebröd

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 20 december till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Polishuset Västgötegatan 7

Tid: kl. 15.00 – ca 16.30

 

16 januari (torsdag ) Guidad tur i Västerås Slott           

 Vi besöker fängelset, utställningen och Rikssalen och får en kort historia om Slottet, uppbyggnaden och förändringen av slottet.

Grupp 1 börjar med visningen och avslutar med lunch. Grupp 2 börjar med lunch och avslutar med visningen.

Pris: 210 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 2 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Borggården

Tid: Grupp 1 kl. 11.00. Grupp 2 kl. 12.00 Ange önskad tid vid anmälan

                           

23 januari (torsdag ) Sveriges Radio Västmanland

Vi besöker Sveriges Radio Västmanland och blir guidade runt i lokalerna och får information om arbetet på radion.

Pris: 50 kr inklusive kaffe och kaka

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073-801 31 31          

Betalning: oss tillhanda senast den 9 januari till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Radio Västmanlands entré Mäster Ahls Gata 6

Tid: kl 09.30-11.00 ca eller kl 13.30 -15.00 ca. Ange önskad tid vid anmälan

 

 

Anmälan görs via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även middagen vid årsstämman, se under Månadsmöten. Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte. Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan.

 OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

 Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

7 februari  (torsdag)     Avloppsreningsverket i Västerås

 Vi besöker reningsverket, Kungsängsverket, som ser till att vattnet är rent innan det släpps ut i Mälaren och tillbaka in i naturens kretslopp. Vi blir guidade genom de olika processerna.

Pris: 35 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 24 januari till plusgiro 15 36 64 – 8,

Samlingsplats: Reningsverket, Verksgatan 1. Parkering finns vid Kokpunkten

Tid: kl. 09.00 – 10.30 eller 13.00 – 14.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

14 februari (torsdag)      WestmannaArvet

 I Bultens gamla lokaler i Hallstahammar, Industrigatan1, finns cirka sextiotusen föremål som samlats in under 150 år. Vi får en guidad visning av samlingarna.

Pris: 85 kr inkl. kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 021 – 522 77

Betalning: oss tillhanda senast den 31 januari till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.00 – 11.30 eller 13.30 – 16.00. Ange önskad tid vid anmälan.

 

 

21 februari (torsdag)        ICA - lagret Hacksta

I dag besöker vi det stora ICA lagret i Hacksta där vi först får en information om lagrets historik och hur man arbetar idag. Därefter får vi en guidad tur genom det stora lagret.

Pris: 45 kr. inkl. kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 021 – 522 77

Betalning: oss tillhanda senast den 7 februari till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: ICA – Hacksta Saltängsvägen 38

Tid: Kl. 10.00 – 11.30 ca.

 

28 februari (torsdag)        Hässlö Vattenverk

Vi besöker vattenverket som levererar cirka 40 miljoner liter gott dricksvatten per dygn. Vi blir guidade genom de olika processerna.

Pris: 40 kr.                                        

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 14 februari till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Vattenverket, Björnövägen 15.

Tid: kl. 09.00 – 10.30 eller 13.00 – 14.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

20 mars (onsdag) eller 21 mars (torsdag)     Vårdmuseet  

Vi får en guidad visning av det medicinhistoriska museet i gamla lasarettet i Västerås. Bilder och utrustning från förr finns i museet.                                   

Pris: 45 kr inkl. kaffe  

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073-801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 6 mars till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Gamla lasarettets vänstra flygel, ingång 6, vid bilpoolsparkeringen

Tid: kl.14.00 – 15.30 ca. Ange önskad dag vid anmälan.

 

28 mars (torsdag)            Stadshuset

Vi besöker Västerås stadshus från entréplan upp till tornet med en vidunderlig utsikt över Västerås. Guiden tar oss med till utvalda platser i huset.

Pris: 40 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 4 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 14 mars till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Västerås stadshusentré, Fiskartorget.

Tid: kl. 09.00 – 10.30 eller 13.15 – 14.45. Ange önskad tid vid anmälan.

 

4 april  (torsdag)               Tidö slott 

Vi får en guidning av paradvåningen på Tidö slott. Guidningen genomförs i två grupper. På värdshuset intar grupperna antingen före eller efter guidningen kaffe/te och en smörgås.

Pris: 195 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 4 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 21 mars till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 08.45 – 12.00 ca.

 

25 april  (torsdag)                            I tårtgeneralens fotspår

Många har säkert sett filmen Tårtgeneralen. Nu går vi i hans fotspår med hjälp av en guide från Köpings Turistbyrå. Vandringen avslutas på konditori Bivur med en bit smörgåstårta á la tårtgeneralen. 

Pris: 95 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 4 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 021 – 522 77

Betalning: oss tillhanda senast den 10 april till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 8.45 – 12.00 ca eller 12.45 – 16.00 ca. Ange önskad tid vid anmälan. 

 

16 maj  (torsdag)             Vad har hänt efter den stora skogsbranden

Vi gör ett besök i området där den stora skogsbranden härjade för 4 år sedan. Vi åker in i naturreservatet Hälleskogsbrännan till ett besökscenter där vi kan vandra på en nyanlagd ramp som leder oss fram till ett utsiktstorn där man har en fantastisk och skrämmande utsikt över förödelsen efter branden.

Pris: 40 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 april via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 021 – 522 77

Betalning: oss tillhanda senast den 2 maj till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.00 – 12.00 ca. Ta med egen fika. Det finns bra platser att sitta på.

 

29 maj  (onsdag)               Magnoliaträdgård 

Sven Olov Andersson på Hamre har omkring 60 olika sorters magnolior i sin villaträdgård. Beroende på hur vintern och våren utvecklar sig vädermässigt kommer olika sorter att vara i blom vid vårt besök. Sven Olov visar och berättar för oss om trädgårdens ”Rolls-Royce”. 

Pris: 40 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 april via vårt bokningsprogram på  hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 14 maj till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Långrevsgatan 3.

Tid: 09.30 -10.30 eller 11.00 – 12.00. Ange önskad tid vid anmälan.

 

 

 

 

Anmälan​ ​görs​ ​via​ ​vårt​ ​bokningsprogram​ ​på​ ​hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges för respektive aktivitet.​ Det​ ​gäller​ ​även​ ​jullunchen, (se under Månadsmöten). Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte.​ ​​Anmälan​ ​kan​ ​göras​ ​tidigast​ ​angivet​ ​anmälningsdatum​ ​från kl​ ​09.00.​​ Den skall åtföljas av namn och telefonnummer (även mobilnummer) för deltagande personer, högst två personer (medlemmar) per anmälan.

OBS! ​ Vid​ ​inbetalning​ ​är​ ​det​ ​viktigt​ ​att​ ​fullständigt​ ​namn​ ​på​ ​deltagare​ ​samt​ ​uppgift​ ​om​ ​vilka aktiviteter​ ​som​ ​avses,​ ​anges​ ​på​ ​inbetalningstalongen​ ​(referens).​ ​Om​ ​den​ ​bokade​ ​platsen​ ​inte utnyttjas​ ​av​ ​den​ ​som​ ​bokat​ ​eller​ ​annan​ ​på​ ​väntelista,​ ​sker​ ​ingen​ ​återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: västerås.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

16 augusti (torsdag   )      Utflykt med lunch till Anundshög

I dag startar vi med en lunch på det nyligen utbyggda Café Anund vid Anundshög. Därefter får vi en intressant guidning av det forntida gravfältet genom Badelunda hembygdsförening. Gravhögen är Sveriges största, 9 meter hög och 64-68 meter i diameter och är daterad till 210-540 e.kr.

Pris: 130 kr, inkl. lunch

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 11 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 2 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: ​kl.12.00 vid Café Anund  

Tid: ​kl 12.00 - ca 14.30

 

23 augusti (torsdag)       Naturutflykt till Frövisjön

Vi åker till Frövisjön vid Skultuna och tittar på hur denna våtmark blivit restaurerad så att den nu är en fågelsjö av rang. Så här på hösten ser vi mest vadare och sjöfågel. En utsiktsplattform gör att vyn över sjön är lättare att se. En guide från Länsstyrelsen berättar om sjöns historia och vad vi kan se på platsen. Ta med egen matsäck med kaffe eller vad du vill dricka.

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 11 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31 

Betalning:​ oss tillhanda senast 9 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats:​ samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord

Tid: ​kl. 09.30-11.30 

 

13 september (torsdag)  Mälarhamnar i Västerås

Sedan 2001 ingår Köpings och Västerås hamnar i ett gemensamt bolag. I dag besöker vi hamnen i Västerås för att få en genomgång av företaget och höra hur man ser på framtiden, då godsmängderna till Mälardalen stadigt ökar och järnvägen i dagsläget har svårt att svälja allt gods. Vi får även göra ett litet besök på hamnområdet.

Pris: ​55 kr inkl. kaffe 

Anmälan: ​fr.o.m. kl 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg tel. 073 801 31 31 

Betalning: ​oss tillhanda senast den 30 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: ​Södra Seglargatan 3, infart från Johannisbergsvägen  

Tid: ​kl. 09.30 - ca 11.30  eller 13.00 - ca 15.00. Ange önskad tid vid anmälan

 

11 oktober (torsdag)      Frändesta Kläder

Vi får en visning av höstens och vinterns modetrender för både herr och dam. Vi bjuds på en liten mingeltallrik och något att dricka därtill, innan mannekängerna gör entré och visar oss plagg ur höstens/vinterns kollektion. Efter visningen finns möjlighet att shoppa för den som vill.

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91

Betalning: ​oss tillhanda senast den 27 september till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​butikens entré, Hantverkargatan

Tid:​ kl. 18.30

 

18 oktober (torsdag)      Mälarenerg​i K​raftvärmeverket 

Vi besöker det väldiga kraftvärmeverket som förser Västerås med värme och elektricitet. Vi får först en genomgång av hur anläggningen är konstruerad och dess funktion. Därefter gör vi en rundvandring och tittar på bränsleberedning, pannor och generatorhallen.

Pris: ​65 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 4 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Mälarenergi, Södra Seglargatan 7. Infart från Johannisbergsvägen.    

Tid: ​kl. 09.30-12.00 eller 13.00 -15.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

23 oktober (OBS tisdag)      Carlströms chark 

Vi gör ett besök hos Carlströms chark och får se och höra om en del av deras egen tillverkning av charkuterivaror. Det finns möjlighet att handla direkt efter visning.

Pris: ​35 kr

Anmälan: ​fr. o. m. kl 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Siw Andersson 070 687 41 99

Betalning: ​oss tillhanda senast den 18 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Slakterigatan 7 A

Tid: ​08.45-10.00

     

1 november (torsdag)     Brandstationen Vallby

Vi besöker brandstationen med två grupper. Vi får guidning i hallarna, se fordonen, information om organisationen och brandsäkerhet i hemmen. Kaffe med tilltugg ingår.

Pris:​ 40 kronor

Anmälan: ​fr.o.m. den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: ​oss tillhanda senast den 18 oktober till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: ​Brandstationen Vallby

Tid: ​Kl. 09.00 - 11.00 eller kl. 13.00 - 15.00. Ange önskad tid vid anmälan

 

22 november (torsdag)   Bombardier på Finnslätten

Ett av de stora företagen med verksamhet i flera länder som både reparerar och moderniserar tåg. Vi får information om verksamheten och besöker verkstadshallar.

Pris: ​45 kr

Anmälan​: fr.o.m. kl. 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91

Betalning:​ oss tillhanda senast 8 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Terminalvägen 102 byggnad 380. Begränsat med parkeringsplatser 

Tid: ​kl. 15.00 – 16.00

 

 28 november (OBS onsdag)  Akademibokhandeln  OBS! Inställt besök

På Akademibokhandeln i Gallerian får vi höra om årets nya böcker. Efter föredraget får vi handla med 20 % rabatt. 

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr.o.m. kl. 09.00 den 8 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg tel. 073 801 31 31

Betalning ​oss tillhanda senast den 15 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Akademibokhandeln i Gallerian

Tid: ​kl​ ​19.00

 

17 januari (torsdag)      Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet samt en genomgång av ett brottsfall.

Pris: ​45 kr

Anmälan: ​fr.o.m. den 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning:​oss tillhanda senast den 3 januari 2019 till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: ​entrén Sigurdsgatan 22, Västerås

Tid: ​kl. 09.30 till 10.30 eller 10.30 till 11.30. Ange önskad tid vid anmälan

 

24 januari (torsdag)       Stadsbiblioteket i Västerås

Kom och ta del av vad dagens bibliotek ​har att erbjuda av E-tjänster, ljudböcker, språkkurser, E-böcker, fjärrlån. Få vidare information om bibliotekets lokaler, samlingar, sökmöjligheter och programverksamhet m.m.

Pris: 45 kr inklusive kaffe

Anmälan:​fr.o.m. kl.09.00 den 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91         

Betalning:​ oss tillhanda senast den 10 januari 2019 till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ​Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2

Tid:​ kl.10.00 eller 13.00 Ange önskad tid vid anmälan

 

 31 januari (torsdag)      Hjälpmedelscentrum

Vi besöker Hjälpmedelscentrum och får information om verksamheten samt en rundvandring i utställningslokalen som är ca 500 m2 

Pris: ​40 kr

Anmälan: ​fr. o. m. 19 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: ​oss tillhanda senast 17 januari till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: ​Signalistgatan 2

id:​ kl. 09:30 - c:a 11:00