Aktiva Seniorer Västerås

Anmälan görs via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även årsstämman, se under rubriken Månadsmöten. Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte. Anmälan som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan. 

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

30 jan. (Torsdag) Studiebesök på Lögarängsbadet

 Vi får en guidad visning av nya Lögarängsbadet. Medley driver hela anläggningen, som förutom bad består av ett välutrustat Gym och ett Café. Medley kommer att informera om alla sina aktiviteter. Efter visningen serveras kaffe och bulle.

Aktivitetsansvarig: Britt-Marie Johansson

 Pris: 45 kr                                              

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 21 januari till plusgiro 15 36 64-8.

Samlingsplats: Entrén vid Lögarängsbadet

Tid: kl. 9.30 - 11.00 ca eller 11:0012.30 ca. Välj önskad tid vid anmälan

 

6 februari (torsdag) Biologiska muséet på Rudbeckianska gymnasiet

Vill Du se en havsörn eller en brunbjörn i sina naturliga miljöer, en makak från 1795 eller någon av Sveriges alla häckande fåglar? I så fall ska Du följa med när vi besöker ett av Västerås minst kända museer på Rudbeckianska gymnasiet. En källarlokal i gymnastikhuset rymmer numera alla de samlingar, som under närmare 200 år skänkts till skolan, snyggt uppställda i sina montrar.

 Efter visningen går vi till Café Malin och dricker kaffe/te med bulle.

Aktivitetsansvarig: Ulla Jerregård

Pris: 60 kr inkl kaffe                                

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 21 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Gåsmyregatan 4, Västerås

Tid: kl 09.30 – ca 11.30 eller 13.30 – ca 15.30 Välj önskad tid vid anmälan!

 

13 februari (torsdag) PostNord

I dag besöker vi Postnord i Västerås och får en företagspresentation och information om hur man arbetar med alla olika stegen i sin posthantering? Hur ställer man sig i framtiden till dagens kraftiga minskning av brevförsändelser?

 Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

 Pris: 40 kr                        

 Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 27 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Postnord, Kranbalksgatan 2 Västerås

 Tid: kl. 09.30 – 11.00 eller 11.00 – 12.30 Välj önskad tid vid anmälan.

 

20 februari (torsdag) Bultens fabriker i Hallstahammar

Vi besöker Bulten i Hallstahammar kl. 10.00 och får höra lite om deras historia och nuvarande produktion. Därefter blir det en guidad tur genom fabrikerna då vi delas in i mindre grupper om 7 – 8 personer med egna guider.

Aktivitetsansvarig: Lars Eriksson

Pris: 50 kr inkl. kaffe      

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 3 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.20 – ca 13.00

 

27 februari (torsdag) Mälardalens Högskola

 I dag gör vi återigen ett studiebesök på Mälardalens Högskola. Sedan senast vi var där 2012 har det hänt en hel del. Nu får vi en inblick i bl.a. deras organisation, utbildningar och forskning.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr inkl. kaffe         

Anmälan: : fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 12 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Högskolerestaurang Rosenhill

Tid: kl. 09.15 – ca 11.30

 

12 mars (torsdag) Västerås Flygmuseum

Följ med och besök en av Västerås stora sevärdheter, Västerås Flygmuseum som började sin verksamhet 1999. Under åren har museet utvecklats kraftigt och i idag är hangaren från 1930- talet välfylld med inemot 30 flygplan och helikoptrar varav de flesta är luftvärdiga.                                                            

I dag får vi en guidad tur bland flera flygsimulatorer och veteranflygplan och avslutar förmiddagen med en kopp kaffe med bulle.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 95 kr inklusive kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 januari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 26 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Entrén Flygmuseet Hässlögatan 12 Västerås

Tid: kl. 09.45 – ca 13.00

 

16 april (Torsdag) Prästgårdens trädgård, Sörstafors, Kolbäck

Vi besöker familjeföretaget som själva odlar fram de växter de säljer i sin butik. Här får vi veta hur odlingen går till och vi kan även få tips om hur vi skall lyckas med våra egna trädgårdar. Möjlighet att handla växter finns också.

Aktivitetsansvarig: Siw Andersson

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 3 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 01april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord

Tid: kl. 09.00- ca 12:30

 

23 april (torsdag) Solcellsparken i Västerås

Följ med på ett studiebesök till solcellsparken utanför Västerås. Här får vi en guidning samt en presentation av anläggningen. Besöket berör också potentialen för solenergi i Sverige och globalt samt hur man själv kan producera el med hjälp av solceller. Tänk på kläder efter väder.

Aktivitetsansvarig: Rickard Grähs

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 03 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margareta Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 08 april till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.15 – 11.00 eller 10.15 – 12.00 Välj önskad tid vid anmälan.

 

7 maj (torsdag) Offentlig konst i Västerås

Ta tillfället i akt och fördjupa dig i Västerås offentliga konst! Dagen inleds med en kortare presentation på Västerås konstmuseum om det praktiska arbetet med den offentliga konsten och enprocentsregeln. Efter en fikastund följer en guidad tur av den offentliga konsten i centrala Västerås.

Aktivitetsansvarig: Gudrun Stengard

Pris: 110 kr inklusive kaffe och bulle.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 30 mars via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070 747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast 22 april till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2

Tid: 10.00 – ca 12.00

Anmälan görs via vårt bokningsprogram på hemsidan. Ett mindre antal platser har reserverats för bokning via telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även jullunchen, se under Månadsmöten. Anmälan via e-post, sms eller till röstbrevlåda godtas inte. Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan.

OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas då på föreningens hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com på månadsmöten och/eller via e-post.

 

15 augusti (torsdag)  Ridsportgymnasium Strömsholm

Ridverksamheten i Strömsholm har gamla anor och i dag besöker vi ridsportgymnasiet, där vi startar med information om utbildningar, kurser och gymnasieprogram. Därefter går vi runt i stallarna/ridhusen och avslutar besöket med kaffe på marketenteriet. Pris: 110 kr inklusive kaffe.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 3 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 1augusti till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen, ABB Arena Nord.

Tid: kl. 09.15 – ca 13.00

 

22 augusti (torsdag)  Vallby Friluftsmuseum                    

Vi besöker Vallby Friluftsmuseum där två guider tar med oss på en kulturhistorisk visning och berättar om livet förr i staden och på landsbygden samt en trädgårdsvandring i 1800-talets trädgårdshistoria när trädgård blev till för alla. Vi avslutar besöket med gemensam lunch hos Systrarna på Gaggeska gården.

Pris: 245 kr inklusive lunch.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 10 juni via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070 747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 8 augusti till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Utanför lanthandeln på Vallby Friluftsmuseum

Tid: kl 10.00 – ca 13.30

 

12 september (torsdag)  Guidad vandring längs en uråldrig byväg

Vi gör en vandring på ca 2 km i Gullvalla naturreservat tillsammans med konstnären och guiden Lisa Hallin som ger en historisk återblick över området från mitten av 1800-talet. Hur såg det ut i området då och hur levde befolkningen? Terrängen är delvis lite snårig så fritidskläder anpassade efter väderlek, gummistövlar eller vattentäta skor rekommenderas. Ta med eget fika!

Pris: 105 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073-801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 29 augusti till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Alla samlas vid Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord för samåkning i egna bilar. Det finns mycket få parkeringsplatser i Gullvalla.

Tid: kl. 8.30 – 12.00 ca eller 12.30 – 16.00 ca. Ange önskad tid vid anmälan.

 

25 sept. (onsd.) eller 26 sept. (torsd)  Asköviksvandring och Naturskolans Hus

Vi gör en lättare vandring på ca 5 km i naturreservatet Asköviken och tittar även in i Naturskolans hus. Vår guide, Christer Svensk, som beskrivits som Askövikens eldsjäl både när det gäller tillblivelsen av naturreservatet och Naturskolan, har mycket att berätta om det och om alla fåglar som finns där.

Ta med eget fika och kikare, om du har.

Pris: 60 kr.

Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46.

Betalning: oss tillhanda senast den 12 september till plusgiro 15 36 64 – 8.

Samlingsplats: Alla samlas vid Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord för samåkning i egna bilar. Det finns få parkeringsplatser vid Asköviken.

Tid: kl. 8.30 - 12.00 ca.

 

10 oktober (torsdag ) En dag i arkeologins tecken. Hur arbetar arkeologer?

Arkeolog Andreas Forsberg vid Stiftelsen Kulturmiljövård tidigare chefsguide vid Birka vikingastaden tar oss med på ett besök i den västmanländska forntiden. Vi besöker Västmanlands största hällristningsområde i Häljesta som är från bronsåldern. Gravfältet vid Hornåsen är Västmanlands största forntida gravfält med gravar från både brons- och järnåldern (500 f.kr -1050 e.kr) Vid Årby gravfält från järnåldern finns vackra gravformer som domarringar och skeppssättningar. Kläder efter väder. Ta med egen kaffekorg så fikar vi ute.

Pris: 95 kr

Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070- 580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 26 september till plusgiro 15 36 64 – 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord

Tid: kl.09.00 – 12.30 ca

 

17 oktober (torsdag ) Trångfors och Hallstahammar kraftstationer

Trångfors kraftstation från 1897 är idag en museianläggning som bildades tillsammans med ASEA och Hallstahammars bruk. Hallstahammars kraftstation är Mälarenergis största vattenkraftstation.

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 19 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 3 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord.

Tid: kl. 08.30 – 11.30 eller kl. 13.30 – 16.30. Ange önskad tid vid anmälan.

 

21 november (torsdag ) Skultuna Flexible

Allt är möjligt tills motsatsen är bevisad. Här skapas nya material genom att limma ihop olika kombinationer av papper, kartong, plastfilmer och metallfolier. Hur det går till, hur fyra mikrometer tunna PEN-filmer limmas och var vi vardagskonsumenter ser resultatet får vi veta.               

Pris: 40 kr inklusive kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

 Betalning: oss tillhanda senast den 7 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundapark. ABB Arena Nord  Tid: kl. 08.30 – 11.00

 

28 november (torsdag   ) Akademibokhandeln  

På Akademibokhandeln i Igor får vi ett föredrag på 30 - 40 minuter om höstens nyheter samt julens bästa klapptips. Efter föredraget får vi handla med 20 % rabatt. 

Pris: 40 kr inkl. kaffe och enklare kaka.                     

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 7 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070-580 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 14 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Utanför Akademibokhandeln i Igor.

Tid: kl. 19.00 – 20.30

 

2020              

8 januari, (onsd.) och 9 januari, (torsd.)   Polismuseet

Vi får en guidad rundvandring på Polismuseet.  Hans Schenning tar oss genom samlingarna.

Pris: 40 kr inklusive kaffe och kaffebröd

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Karin Fall 021- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 20 december till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Polishuset Västgötegatan 7

Tid: kl. 15.00 – ca 16.30

 

16 januari (torsdag ) Guidad tur i Västerås Slott           

 Vi besöker fängelset, utställningen och Rikssalen och får en kort historia om Slottet, uppbyggnaden och förändringen av slottet.

Grupp 1 börjar med visningen och avslutar med lunch. Grupp 2 börjar med lunch och avslutar med visningen.

Pris: 210 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Kerstin Magnusson 070-747 54 46

Betalning: oss tillhanda senast den 2 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Borggården

Tid: Grupp 1 kl. 11.00. Grupp 2 kl. 12.00 Ange önskad tid vid anmälan

                           

23 januari (torsdag ) Sveriges Radio Västmanland

Vi besöker Sveriges Radio Västmanland och blir guidade runt i lokalerna och får information om arbetet på radion.

Pris: 50 kr inklusive kaffe och kaka

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 18 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073-801 31 31          

Betalning: oss tillhanda senast den 9 januari till plusgiro 15 36 64-8

Samlingsplats: Radio Västmanlands entré Mäster Ahls Gata 6

Tid: kl 09.30-11.00 ca eller kl 13.30 -15.00 ca. Ange önskad tid vid anmälan

 

 

Vårprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Vårprogrammet