Aktiva Seniorer Västerås

På vårsäsongens sista caféträff gästas vi av Petteri Hällström, samhällsutvecklingsledare på länsstyrelsen och med tidigare förflutet på Migrationsverket. Han kommer att berätta om asylprocessen och hur den värnas. Hur säker är processen och hur stora är samhällskostnaderna för vårt flyktingmottagande?
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00. Informationen börjar kl. 09.10. 
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 8/4  Vi har 100 platser.   
Pris: 60 kr

Narkotikan är idag vanlig i Sverige och myndigheterna och andra aktörer arbetar aktivt i förebyggande syfte. Trenden är att missbruket går ner i åldrarna!
Vår gäst heter Per-Erik Lundberg, narkotikapolis i Västerås. Vi får en genomgång av situationen i Västerås och i landet idag samt hur narkotikan är kopplad till de senaste årens gängkriminalitet och skjutningar.
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00
Informationen börjar kl 09.15
Plats: Kopparbergsvägen 1, vi har 125 platser
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 11 mars
Pris: 60 kr, betalas på plats. Medtag gärna jämna pengar

Vår gäst vid årets första träff heter Anna Alexeeva och är född och uppväxt i Leningrad. Anna berättar om tiden i Sovjetunionen men också om den oroväckande situationen i Ryssland under president Vladimir Putin. Oppositionsvågen växer inför kommande presidentval!
Kom lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00. Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-841544, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
senast 11 februari. Vi har 100 platser
Pris: 60 kr 

Under några dagar i juni 1527 hölls Reformationsriksdagen i Västerås då Gustav Vasa berövade kyrkan dess makt och banden till kyrkan i Rom klipptes av. Det blev startskottet för en av de mest genomgripande förändringarna i vår historia. Vi gästas av Niklas Ulfvebrand, historiker och doktorand, som berättar om denna viktiga händelse, där det även påstås att Gustav föll i tårar för att få sin vilja igenom. 

Kom, lyssna och ställ frågor!

Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00 Informationen börjar kl. 09.10

Plats: Kopparbergsvägen 1

Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 15 oktober 

Vi har 100 platser.

Pris: 60 kr (betalas på plats) 

Två gånger under hösten bjuder vi in till träff i konserthusets foajé för trevlig samvaro och en föreläsning på 40 -50 minuter i ett aktuellt ämne.
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00.
Aktuellt ämne redovisas på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com minst en vecka före respektive cafédag samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.
Pris: 60 kr, inklusive kaffe och smörgås, betalas kontant 
Föranmälan till Ola Sunesson, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. telefon 021-84 15 44, senast två dagar före träff. Obs! begränsat antal platser
Plats: Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1
Tid: tisdagarna den 17 oktober och 14 november kl. 09.00

Vi får besök av FN-föreningen i Västerås ordförande Fayad El-Natour. Han berättar om FN och om Sveriges plats i säkerhetsrådet. Säkerhetsrådets mandat är att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Har Sveriges plats i rådet någon påverkan?
Kom lyssna och ställ frågor! 
Kaffe med smörgås serveras med start kl 09.00. Informationen börjar kl 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
senast 12 mars. Vi har 100 platser
Pris: 60 kr

På årets första caféträff gästas vi av Ola Björlin, lärare i religionskunskap och filosofi, läroboksförfattare och lärarutbildare. Judendomen är en religion som ligger till grund för både kristendomen och islam. Hur har förhållandet varit under århundraden mellan dessa två religioner och hur ser framtiden ut?
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00
Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel. 021-84 15 44, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 12 februari
Pris: 60 kr, vi har 100 platser

Tre gånger under våren bjuder vi in till träff i konserthusets foajé för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne. 
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00.
Aktuellt ämne redovisas på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com minst en vecka före
respektive cafédag samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.

Pris: 60 kr inklusive kaffe och smörgås, betalas kontant.
Föranmälan till Ola Sunesson, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. telefon 021-84 15 44,
senast två dagar före träff.
Obs! begränsat antal platser.

Plats: Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1
Tid: tisdagarna den 14 februari, 14 mars och 11 april kl. 09.00

Vår gäst heter Rickard Appelbom och är välkänd politisk redaktör på liberala VLT.  

Redaktören har en tydlig värdegrund utifrån en hållning - skapar hos läsaren en förståelse och förväntan - för att väcka opinion. Rickard kommenterar också det pågående USA-valet samt den aktuella regionbildningen i Svealand.    

Kom, lyssna och ställ frågor!

Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00

Informationen börjar c:a kl. 09.10

Plats: Kopparbergsvägen 1

Anmälan till Ola Sunesson, tel 021-84 15 44, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 6/11

Pris: 60kr (medtag gärna jämna pengar)

Vi har 100 platser.

Två gånger under hösten bjuder vi in till träff i konserthusets foajé för trevlig samvaro och en föreläsning på 40-50 minuter i ett aktuellt ämne.
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00.
Aktuellt ämne redovisas på vår hemsida: vasteras.aktivaseniorer.com minst en vecka före respektive cafédag samt på månadsmötet närmast före respektive cafédag.
Pris: 60 kr inklusive kaffe och smörgås, betalas kontant 
Föranmälan till Ola Sunesson, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. telefon 021-84 15 44, senast två dagar före träff. Obs! begränsat antal platser
Plats: Konserthusets foajé, Kopparbergsvägen 1
Tid: tisdagarna den 11 oktober och 8 november kl. 09.00

Sedan hösten 2015 bedriver folkbildningen, på uppdrag av regeringen, verksamhet för asylsökande runt om i landet. Anders Landhage, verksamhetschef på Medborgarskolan i Mälardalen och ordförande i Västmanlands Länsbildningsförbund, berättar om folkbildningens syfte och mål med asylverksamheten och hur vi tillsammans måste bidra för att bygga upp ett säkert, vänligt och inkluderande samhälle. Hur används de medel som tilldelats, vilka krav ställs på utövare och hur ser framtiden ut?
Kom lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl 09.00, Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tfn 021-84 15 44, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 10 april
Pris: 60 kr, Vi har 100 platser