Dagens föredragshållare var Anders Berg, som arbetar som kriminalvårdschef på Salbergaanstalten i Sala. Han höll en mycket intressant och förklarande föreläsning om vad som ligger bakom alla de olika begreppen inom kriminalvården. I fängelse kan man vara från 14 dagar till livstid. I oktober 2018 var det 4 393 inskrivna på Svenska anstalter, varav 94 % män och 6 % kvinnor. De vanligaste brotten som de intagna begått är våldsbrott, sedan kommer narkotikabrott och smuggling. Inom frivården var det 10 965 inskrivna. De är dömda till skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst eller fotboja. Vi fick även information om häkten och villkorlig frigivning, personutredningar, verkställningsplan, behandling och vård, forskning och statistik. Det intressanta föredraget avslutades med att Anders besvarade många frågor från åhörarna.

Text: Richard Grähs, Bild: Eva Johansson


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Höstprogrammet 2020