Aktiva Seniorer Västerås - kalender

Besök på Steam hotell Västerås
Måndag 26 Mars 2018, 10:00 - 11:30
Träffar : 38
av Eva Johansson

Besök på Steam hotell Västerås   

Vi besöker det spektakulära hotellet som inryms i det gamla ångkraftverket. Vi inleder med kaffe och gör sedan en rundvandring i lokalerna och får bl.a. se en suite och skybaren med utsikt över Mälaren.

Pris: 60 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 5 februari via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren 070 580 40 91                                        

Betalning: oss tillhanda senast den 8 mars till plusgiro 15 36 64 - 8  

Samlingsplats: Steam Hotell Ångkraftvägen 14 Västerås

Tid: kl. 10.00 - 11.30 

Kommande aktiviteter

22 mar 2018
10:00 - 11:30
Besök på Steam hotell Västerås
22 mar 2018
13:30 - 15:00
Besök på Steam hotell Västerås
25 mar 2018
15:30 - 18:30
Taube på Västerås Teater
26 mar 2018
10:00 - 11:30
Besök på Steam hotell Västerås
27 mar 2018
09:00 - 11:30
Månadsmöte