Aktiva Seniorer Västerås - kalender

Ångkraftverkets historia från 1917
Torsdag 18 Januari 2018, 10:00 - 12:00
Träffar : 240
av Sture Holmgren

Idag besöker vi Ångkraftverket som invigdes 1917. Det byggdes som ett reservkraftverk till de större vattenkraftverken. 1979 togs det ur bruk och 1999 byggnadsminnesförklarades byggnaden med hela sitt innehåll. Följ med på en guidad tur i utställningslokalen samt rundvandring i Ångturbingeneratorhallen, där det finns många trappor utan hiss.

Pris: 140 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073- 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 11 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: PEAB Ångkraftvägen 8

Tid: kl. 10.00 - 12.00 ca

Kommande aktiviteter

25 maj 2018
05:30 - 22:15
Ålandsresa
29 maj 2018
09:00 - 11:30
Månadsmöte
31 maj 2018
07:30 - 17:00
Tullgarn och Trosa
07 jun 2018
10:00 - 12:00
Stadsvandring
02 sep 2018
Alplandet Tyrolen, Mainau och Berninaexpressen