Aktiva Seniorer Västerås - kalender

Direktsänd operaföreställning av Mozarts Trollflöjten från Metropolitan i New York.
Lördag 14 Oktober 2017, 18:30
Träffar : 110
av Sture Holmgren

Pris: 295 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Åsa Högström 021- 30 78 88

Betalning: oss tillhanda senast den 13 september till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: Elektra, Culturen, Kopparlunden

Tid: kl 18.30,  Föreställningarna börjar 30 minuter senare.