Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 7 mars 2018 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras på telefon eller via e-post till föreningen eller någon styrelsemedlem.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91.
Styrelsen