Aktiva Seniorer Västerås

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 4 mars 2020 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras genom e-post till föreningen eller telefon till någon styrelsemedlem.
Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan, alternativt via telefon till Berit Svanborg telefon 073 801 31 31

 

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 6 mars 2019 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras genom e-post till föreningen eller telefon till någon styrelsemedlem. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan, alternativt via telefon till Berit Svanborg telefon 073 801 31 31
 
Styrelsen

Vårprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Vårprogrammet