Årets första månadsmöte lockade 125 deltagare. Efter sedvanlig sång och en kort information av ordföranden Kjell Swärd fick vi lyssna till ett intressant föredrag av Vesna Djokic´ om ”Matens påverkan på miljön och mina matval – från miljöångest till hoppfull oro”. Vesna berättade om sitt stora intresse för mat och miljö, som ledde till att hon utbildade sig till livsmedelsingenjör.

Vår mat har stor påverkan på miljön. Det finns globala miljöproblem, som uttunning av ozonskiktet och förstärkt växthuseffekt. De kräver samarbete mellan jordens länder t.ex. genom Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling, som antagits av FN:s medlemsländer. Men det finns också regionala och lokala miljöproblem, t.ex. avfallsfrågor och utsläpp av kemikalier. Som enskild person kan man kanske inte bidra med så mycket i de sammanhangen, men alla kan göra något för miljön, t.ex. när det gäller konsumtion och matval. Vi fick råden: välj närproducerat och sådant som är i säsong, gärna vegetariskt, och hellre kyckling och fisk än nötkött. I dag importerar vi mycket mat och slänger mycket. Börja odla egna grönsaker. Välj miljövänligaste transportmedel och begränsa nyinköp av t.ex. kläder. Vi slänger fullt fungerande plagg. Skapa en egen målbild över vad du vill göra för miljön och fokusera på lösningen.

Vesna gav oss många goda råd om vad vi kan göra för miljön samtidigt som vi själva kan må bättre. Text och bild: Eva Johansson