Under många år har vi haft en fantastisk styrelse och många andra som ställt upp för Aktiva Seniorer. Vår ordförande Kjell Swärd önskar avgå vid årsmötet den 6 mars efter 14 år som ordförande. Den som åtar sig ordförandeskapet kommer att få hjälp av Kjell.

Vi söker medlemmar eller om du har något förslag på medlem som skulle kunna engagera sig i styrelsen, kommittéer eller valberedning. Du behövs!

Gör anmälan nu till Gull Jonsson, tel 070-763 13 93, Esbjörn Larson tel 070-622 41 43 eller till någon i styrelsen (Se vårprogrammet för telefonnr eller e-postadress!)

Var inte rädd! Anmäl dig nu! Välkommen! 

Esbjörn Larsson, Valberedningen


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Observera ändringarna meddelade på hemsidan !

Höstprogrammet 2020