Seniorcaféet den 5 februari var det 50:e caféet som föreningen arrangerat i Konserthuset. Ola Sunesson har haft ansvarat för alla caféer. 

 Text och bild: Eva Johansson

Dagens föredrag, som hölls av, Eva Söderberg, handlade om Mälarenergi AB, där hon är vice VD . Bolaget är ett av Sveriges största energibolag. Eva gav en god inblick i bolagets organisation och breda verksamhet. Starten skedde för drygt 150 år sedan med belysning i Västerås. Verksamheten har utökats vartefter så att bolaget nu kan erbjuda Västerås invånare och delvis även några andra kommuners befolkning el, rent vatten, fjärrvärme och från år 2000 fibernät.

Kraftvärmeverket startade i början av 60-talet producerar både värme och el. Man har nu som mål att inom kort helt ersätta fossilbränsle, olja och kol, och endast använda biobränsle, t.ex. träflis och sopor. Våra inhemska sopor, flis m.m. räcker inte så vi importerar sopor främst från Storbritannien. Lukten från soporna vållade problem tidigare, men det har man försökt åtgärda.

Behovet av el ökar snabbt. För industrin är god tillgång på el ett viktigt konkurrensmedel, men även enskilda personer har ökat behov av el. En del av den el som Mälarenergi producerar kommer från vattenkraft, några mindre vattenfall, men man köper även el. från andra producenter och säljer lite när det finns överskott.

Eva Söderberg tackades med en varm applåd för ett intressant föredrag om sådant som berör oss alla. 


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Observera ändringarna meddelade på hemsidan !

Höstprogrammet 2020