I år är det 500 år sedan prästen och munken Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Därmed utmanade han påvedömet och den katolska kyrkan. Reformationen inleddes och de som följde honom bildade protestantiska kyrkan. Vår gäst heter Ola Söderberg och är stiftsprost emeritus i svenska kyrkan. Han tar oss med på en vandring i Luthers fotspår.
Kom lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00.
Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Pris: 60 kr.  Vi har 100 platser

Höstprogrammet 2018

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA"

Höstprogram2018