Aktiva Seniorer Västerås

Hur fungerar sjukvården i Region Västmanland? Vår gäst heter Anne-Marie Svensson och är hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi får en inblick i hur vården bedrivs, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Vad gör man för att få mer kompetent personal och därmed ökad patientsäkerhet?
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00 Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel 021-841544, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 31/3.
Pris 60 kr. Kontant eller kortbetalning. Vi har 100 platser.

Under många år har vi haft en fantastisk styrelse och många andra som ställt upp för Aktiva Seniorer. Vår ordförande Kjell Swärd önskar avgå vid årsmötet den 6 mars efter 14 år som ordförande. Den som åtar sig ordförandeskapet kommer att få hjälp av Kjell.

Vi söker medlemmar eller om du har något förslag på medlem som skulle kunna engagera sig i styrelsen, kommittéer eller valberedning. Du behövs!

Gör anmälan nu till Gull Jonsson, tel 070-763 13 93, Esbjörn Larson tel 070-622 41 43 eller till någon i styrelsen (Se vårprogrammet för telefonnr eller e-postadress!)

Var inte rädd! Anmäl dig nu! Välkommen! 

Esbjörn Larsson, Valberedningen

Seniorcaféet den 5 februari var det 50:e caféet som föreningen arrangerat i Konserthuset. Ola Sunesson har haft ansvarat för alla caféer. 

 Text och bild: Eva Johansson

Dagens föredrag, som hölls av, Eva Söderberg, handlade om Mälarenergi AB, där hon är vice VD . Bolaget är ett av Sveriges största energibolag. Eva gav en god inblick i bolagets organisation och breda verksamhet. Starten skedde för drygt 150 år sedan med belysning i Västerås. Verksamheten har utökats vartefter så att bolaget nu kan erbjuda Västerås invånare och delvis även några andra kommuners befolkning el, rent vatten, fjärrvärme och från år 2000 fibernät.

Kraftvärmeverket startade i början av 60-talet producerar både värme och el. Man har nu som mål att inom kort helt ersätta fossilbränsle, olja och kol, och endast använda biobränsle, t.ex. träflis och sopor. Våra inhemska sopor, flis m.m. räcker inte så vi importerar sopor främst från Storbritannien. Lukten från soporna vållade problem tidigare, men det har man försökt åtgärda.

Behovet av el ökar snabbt. För industrin är god tillgång på el ett viktigt konkurrensmedel, men även enskilda personer har ökat behov av el. En del av den el som Mälarenergi producerar kommer från vattenkraft, några mindre vattenfall, men man köper även el. från andra producenter och säljer lite när det finns överskott.

Eva Söderberg tackades med en varm applåd för ett intressant föredrag om sådant som berör oss alla. 

Traditionsenligt avgick en buss med 50 Aktiva Seniorer mot Stockholm lördagen den 1 december. Målet var den storslagna adventskonserten i Blå hallen i Stockholms stadshus som spelades för 24 gången.
Förväntningarna i bussen var som vanligt höga och vi blev inte  besvikna för kvaliteten på sång och musik var hög och arrangemanget pampigt. När körerna kom skridande ner för de berömda trapporna, där glassparaden går under nobelmiddagen, samtidigt som man sjöng Hosianna Davids son då infann sig julstämningen i själ och hjärta. En stämning som stegrades till ett crescendo när den fantastiska O Helga  Natt framfördes av en solist med ackompanjemang av två körer  och orkestrar. Det var nästan så taket lyfte i Blå Hallen. Denna konsert kan beskrivas som "konserternas konsert" som en deltagare uttryckte det mycket träffande.      
Innan konserten hann vi med att besöka Gamla stan och julmarknaden på Stortorget bland annat men även ett utbud av vanliga affärer som var julpyntade viket gjorde att det var en mysig julstämning. Tyvärr var inte vädret det bästa men man kunde gå inomhus på Nobelmuseet bland annat, vilket en del gjorde, för att värma sig. Lunchen avnjöt vi i den anrika restaurangen Fem små hus källarvalv, med rötter från 1600 talet.

Lennart Granath  

Vårprogrammet 2019

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Vårprogrammet 2019