Aktiva Seniorer Västerås

Här hittar du svaren på frågorna!

1

Vilket företag finns i gatuplanet i detta hörn?

Trivselhus

2

Vad heter detta konstverk?

Ögat

3

Vilket kvarter finns bakom statyn?

Dominikanklostret

4

På var sida om detta konstverk står en lyktstolpe, som det finns en liten skylt på. På denna skylt står ett årtal och ett veckonummer på. Vilket årtal och vilket veckonummer?

2017 och 11

5

Vilka egennamn står på den norra sidan av klockstapeln?

Maria, Birgitta, David och Bo

Alla svar godkända

6

Vad står det till vänster om staketet?

Terrassen

7

Vad heter denna staty?

Kören

8

Vad står det på väggen snett under bilen?

Ryds glas

9

Vad står det på spjäldörren längst ut till vänster på denna byggnad?

Får ej blockeras

10

Vad står det på framsidan av rutschkanan till höger på bilden?

Hemmaplan

Mälarenergi

 

11

Hur många runda pelare finns det runt detta hus?

16

12

I närheten av denna bild finns en grupp med fjärilar. Hur många fjärilar är det?

5

13

På det lilla skåpet på pelaren finns en skylt som det finns en web-adress på. Vilken är web-adressen?

www.vedbobacken.se

14

Hur många plastskivor finns totalt i detta verk?

15 eller 21

 

15

Vad står det på väggen till höger om ögonen?

Djäknebergsskolan

Alla svar godkända

16

Norr om denna bild finns träd planterade i urnor. Hur många urnor är det?

7

 17

 På huvudentrén till denna tillbyggnad finns en skylt med ett telefonnummer. Vilket är telefonnumret?

 021 - 35 77 11

18

Vad säljs i gatuplanet under bilden?

VL-biljetter

19

Hur många öppningar finns det i denna vägg?

22

20

Vilket telefonnummer finns det på P-skylten till vänster om bilden?

021-39 04 00

 

Hur fungerar sjukvården i Region Västmanland? Vår gäst heter Anne-Marie Svensson och är hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi får en inblick i hur vården bedrivs, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Vad gör man för att få mer kompetent personal och därmed ökad patientsäkerhet?
Kom, lyssna och ställ frågor!
Kaffe med smörgås serveras med start kl. 09.00 Informationen börjar kl. 09.10
Plats: Kopparbergsvägen 1
Anmälan till Ola Sunesson, tel 021-841544, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 31/3.
Pris 60 kr. Kontant eller kortbetalning. Vi har 100 platser.

Under många år har vi haft en fantastisk styrelse och många andra som ställt upp för Aktiva Seniorer. Vår ordförande Kjell Swärd önskar avgå vid årsmötet den 6 mars efter 14 år som ordförande. Den som åtar sig ordförandeskapet kommer att få hjälp av Kjell.

Vi söker medlemmar eller om du har något förslag på medlem som skulle kunna engagera sig i styrelsen, kommittéer eller valberedning. Du behövs!

Gör anmälan nu till Gull Jonsson, tel 070-763 13 93, Esbjörn Larson tel 070-622 41 43 eller till någon i styrelsen (Se vårprogrammet för telefonnr eller e-postadress!)

Var inte rädd! Anmäl dig nu! Välkommen! 

Esbjörn Larsson, Valberedningen

Seniorcaféet den 5 februari var det 50:e caféet som föreningen arrangerat i Konserthuset. Ola Sunesson har haft ansvarat för alla caféer. 

 Text och bild: Eva Johansson

Dagens föredrag, som hölls av, Eva Söderberg, handlade om Mälarenergi AB, där hon är vice VD . Bolaget är ett av Sveriges största energibolag. Eva gav en god inblick i bolagets organisation och breda verksamhet. Starten skedde för drygt 150 år sedan med belysning i Västerås. Verksamheten har utökats vartefter så att bolaget nu kan erbjuda Västerås invånare och delvis även några andra kommuners befolkning el, rent vatten, fjärrvärme och från år 2000 fibernät.

Kraftvärmeverket startade i början av 60-talet producerar både värme och el. Man har nu som mål att inom kort helt ersätta fossilbränsle, olja och kol, och endast använda biobränsle, t.ex. träflis och sopor. Våra inhemska sopor, flis m.m. räcker inte så vi importerar sopor främst från Storbritannien. Lukten från soporna vållade problem tidigare, men det har man försökt åtgärda.

Behovet av el ökar snabbt. För industrin är god tillgång på el ett viktigt konkurrensmedel, men även enskilda personer har ökat behov av el. En del av den el som Mälarenergi producerar kommer från vattenkraft, några mindre vattenfall, men man köper även el. från andra producenter och säljer lite när det finns överskott.

Eva Söderberg tackades med en varm applåd för ett intressant föredrag om sådant som berör oss alla.