Aktiva Seniorer i Västerås 25-årsjubilerar

Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås bildades 1993 med några få medlemmar. Det var styrelseledamoten i Medborgarskolan Bruno Lundberg som accepterade uppdraget att bilda och utveckla ”Aktiva Seniorer i Västerås”.

Bruno Lundberg avgick som föreningens ordförande år 1997 och efterträddes av Göran Johansson. Vid det tillfället fanns cirka 125 medlemmar i medlemsregistret.
Programmet var uppbyggt kring månadsmöten, ett eller ett par studiebesök samt någon enstaka kursverksamhet. Det som kännetecknade föreningen var god samhörighet, trivsam social samvaro samt en utpräglad gemenskap, vilket tillsammans var väl värt att satsa på inför framtiden.

Göran Johansson drog sig tillbaka 2002 och Göte Landhage övertog ordförandeposten. I mellantiden hade en liten arbetsgrupp utarbetat ett handlingsprogram inför framtiden. Nytt programblad till både utförande och innehåll skapades. Utbudet av aktiviteter utökades, varvid också medlemsantalet ökade. Verksamheten kompletterades med datautbildningar genom att ”Data-Seniorerna”, som då var en egen förening i Västerås, införlivades med Aktiva Seniorer. 

Göte Landhage lämnade ordförandeskapet 2007 och undertecknad fick förtroendet att fortsätta utveckla föreningen. Vid den här tidpunkten hade föreningen vuxit till drygt 600 medlemmar. Styrelsen kompletterades nu med ett antal nya ledamöter. En programkommitté på 4 personer bildades och en grupp med bokningsansvariga utsågs. Intresset för att bli medlem i Aktiva Seniorer fortsatte att öka och idag (maj 2018) är vi drygt 1750 medlemmar.

För att fira vår 25-åriga verksamhet har vi hyrt Västerås Konserthus där vi får avnjuta en 2-rätters middag samt en jubileumskonsert med Robert Wells & The Vocalettes. Vi avslutar jubileet med dans.

Tack vare mycket kunniga och enastående ambitiösa funktionärer är vårt utbud av aktiviteter väl anpassat till såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som alla vill ha ett aktivt liv. När efterfrågan är stor gör vi allt för att dubblera aktiviteterna, så att så många som möjligt får ta del av våra erbjudanden.

Våra programansvariga har nu varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram detta nya och omfattande Höstprogram för Aktiva Seniorer i Västerås. Höstprogrammet för 2018 är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar.

Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.

  Västerås i maj 2018

  Kjell Swärd

  Ordförande   


Höstprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Observera ändringarna meddelade på hemsidan !

Höstprogrammet 2020

 

 

 

 

Ordföranden har ordet

Ordf

Kjell Swärd

Ordförande