Kära Seniorvänner!

För 25 år sedan startade Föreningen Aktiva Seniorer sin verksamhet i Västerås. Utvecklingen sedan bildandet år 1993 har varit stark med avseende på antalet medlemmar, antalet aktiviteter och intresset för våra olika aktiviteter. Alla aktiviteter som finns med i programmet kan genomföras tack vare ett 45-tal kunniga och entusiastiska funktionärer som genom ideellt arbete engagerar sig i vår verksamhet. I skrivande stund är vi cirka 1725 medlemmar. Våra programansvariga har varit aktiva hela sensommaren och hösten för att få ett så bra och varierat Vårprogram för 2018 som möjligt för våra medlemmar.

Årsstämman blir den 7 mars 2018. Årsstämman hålls liksom förra året i Stadshotellets festvåning i Västerås. Se särskild kallelse under Program - Årsstämmor.

Månadsmöten håller vi som vanligt sista tisdagen i månaden med start i januari. I mars kommer Thomas Ravelli att berätta om intressanta händelser ur sitt liv både som fotbollsspelare och inspiratör. I maj får vi lyssna till en ensemble ur Sinfoniettan under ledning av dess chef Rikard Gateau. 

Seniorcaféer. I konserthusets foajé arrangerar vi dagsaktuella föredrag med intressanta och kunniga föreläsare. Under våren blir det tre caféer. 

Resor, utflykter, studiebesök, teater och konserter. Under den här rubriken har vi ett 20.tal aktiviteter inplanerade. Från en halv dags studiebesök inom Västerås till ett par långresor, allt för att tillfredsställa så många som möjligt. En 5-dagars resa till Holland i april med blommor och kanaler och en 6-dagars resa i september till Alplandet Tyrolen, Mainau och Berninaexpressen planeras. I mars kan vi övernatta på det intressanta nya hotellet Steam Hotel i Västerås med bl.a. 3-rätters middag. Ett besök på Oscarsteatern i Stockholm, där musikalen "Gentlemannen" spelas, gör vi också i mars. Gokart på Hälla ring blir det i maj för den som gillar att köra fort. 

Kurser, studiecirklar och friluftsliv. För att tillfredsställa intresset för motion och friluftsliv fortsätter vi med promenader, medicinsk yoga, svampjakt och "Konst, kultur och motion". Vi följer utvecklingen i omvärlden genom föreläsningsserien "Krigshärdar i världen". Nytt för i år är en kurs om vegetarisk matlagning vid Saluhallen i Västerås som startar i april. 

Data. Våra kurser i data är anpassade till Aktiva Seniorer, så att alla skall kunna ta del av vad datatekniken har att erbjuda. Att kunna hantera en dator är idag nästan en nödvändighet. Vi har både grundkurser och fortsättningskurser för olika ändamål. Under februari och mars har vi frågestunder där våra medlemmar får komma med egna problem och få hjälp med att lösa dessa.

Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.

Västerås i november 2017

Kjell Swärd

ordförande


Ordföranden har ordet

Ordf

Kjell Swärd

Ordförande